Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Ruim 6000 klachten over vliegtuigoverlast in 2013Klachtenoverzicht Toestellen 2013

Op 10 februari 2014 verscheen van Milieudienst Rijnmond het jaarverslag met een overzicht van alle milieuklachten over 2013.

Wanneer specifiek naar geluidsoverlast wordt meldt Rotterdam The Hague Airport dat er minder klachten zouden zijn omdat er minder lawaai werd geproduceerd.

De onpartijdige cijfers bewijzen het tegendeel: bijna de helft van alle geluidsklachten worden veroorzaakt door vliegverkeer bij dit vliegveld. Het aantal klachten lag op hetzelfde niveau als 2012, waardoor er beslist geen sprake is van afname. Mogelijk wel van ontkenning.
Verder is de drempel tot het maken van overlast meldingen vrij hoog omdat DCMR de klacht per vlucht gespecificeerd wil hebben. Gedupeerden die door structurele geluidsoverlast worden geteisterd kunnen van aanhoudende en/of toenemende overlast geen melding maken. Wanneer zij zich bij iedere overlast veroorzakende vliegbeweging melden worden deze gedupeerden gekenmerkt als ‘veel klagers’ (lees: niet representatief), terwijl dit juist een alarmbel moet laten afgaan.
De cijfers worden dus ook door invloed van Vliegveld lobby gekleurd weergegeven.
Rekening houdend met het feit dat niet iedereen weet waar luchtvaartklachten te melden zijn, mag het als vanzelfsprekend worden beschouw dat de mensen die overlast ondervinden van de dagelijkse vliegbewegingen een veelvoud is dan de ruim 6000 klagers die zich daadwerkelijk hebben gemeld.
Lees hier het gehele DCMR rapport van 65 pagina’s of de passage rond vliegverkeerhinder (4 pagina’s) klik hier.

Bron: rapportage DCMR

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...