Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

3B-krantBTV daagt RTHA uit om realistischer beeld te schetsen

BTV vraagt vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) om realistischer beeld te schetsen van geluidsoverlast.

RTHA stelt op zijn website dat ‘het geluidsbelaste gebied van de nieuwste, blijkbaar door Transavia op RTHA gebruikte, Boeing 737 nauwelijks groter is dan de omvang van de start- en landingsbaan’. De realiteit is (helaas) dat het geluidsbelaste gebied in de praktijk vele malen groter is.

Boeing 737

Wanneer bijvoorbeeld een Boeing 737 opstijgt, ervaren meerdere gemeenten tot kilometers afstand van de baan, geluidsoverlast. Voorts stelt RTHA dat ‘omwonenden van de luchthaven nauwelijks iets merken van de vluchten’. De BTV vindt dit een suggestieve en onjuiste tekst. Zo blijkt uit het onderzoek dat de gemeente Rotterdam in juni 2015 onder Rotterdammers liet doen over duurzaamheid, waaronder de mate van overlast door vliegtuigen, dat 37% van de Rotterdammers last van geluid van vliegtuigen blijkt te ondervinden; in het noordwestelijk deel van Rotterdam bedraagt dat percentage zelfs 59 en in het noordwestelijk deel 46! RTHA meldt verder dat ‘het geluid van een opstijgend ‘next generation’ vliegtuig, op 3 kilometer afstand van het eind van de startbaan, slechts 70 decibel is’, en dat dit ‘ongeveer gelijk is aan het geluid van een moderne stofzuiger’.

Stofzuiger?
Voor de (vele) omwonenden die juist ook binnen een afstand van 3 kilometer van RTHA wonen, natuurlijk een tekst die de geluidsoverlast van vliegtuigen teveel bagatelliseert. Zo laat de DCMR rapportage vliegtuigmeldingen 2e kwartaal 2015 zien dat in die periode op de meetpost Veldkersweg ’s nachts 85,7 dB(A) en overdag zelfs 91 dB(A) is gemeten. Dergelijke herrie ervaren omwonenden echt niet als het geluid van een moderne stofzuiger. Al met al relativeert RTHA de geluidsoverlast, en de klachten daarover, veel te veel. De BTV vindt dat niet op zijn plaats, en vraagt RTHA dan op zijn site het publiek (en daarmee ook de politiek) (wel) relevante feiten en cijfers te noemen.

Bron: 3B-krant (online) 19-11-2015

Vliegtuigoverlast Rotterdam The Hague Airport

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...