Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Stop (nog meer) vliegtuigoverlastOverzicht reacties BTV op uitbreidingsplannen van RTHA

Collage van de reacties van de vereniging BTV op de recente rapporten van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) i.v.m. de voorgenomen uitbreidingsplannen van RTHA. Meerdere opvallende aspecten komen aan bod.

ONDERBOUWD
Gemotiveerd wordt door de BTV aangetoond dat alle varianten op de groeiplannen van RTHA aanzienlijke schade toebrengt aan een nóg grotere groep mensen, leefbaarheid en milieu. Op tal van plaatsen wordt aangestipt dat het Milieu Effecten Rapport (MER) aantoont dat de uitbreidings-plannen niet verantwoord zijn. RTHA herschrijft de negatieve adviezen tot een geruststellende formulering. De toe te brengen schade wordt niet minder.

ZAKELIJK?
Bovendien blijkt wederom dat de zakelijke markt als prioriteit wordt gebracht. De reden om te ‘moeten’ groeien. Ook nu weer blijkt dat ca. 90% van de vluchten toeristen vervoeren. 

RTHA dient te schuiven binnen deze percentages en kan met gemak binnen de wettelijke ruimte de gewenste groei in zakelijke vluchten realiseren.
Laagvliegend vliegtuig over bebouwing
MEER HUIZEN

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de effecten zijn berekend op bewoning in de oude situatie. Ondertussen wordt tegen het vliegveld op Hoog Zestienhoven gewerkt aan bouw van nieuwe woningen. Leefschade die deze bewoners zal gaan treffen is niet in het rapport opgenomen.
Lees hier het rapport.

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...