hostgator coupon codes

home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

algemeen dagbladBezwaren van tegenstanders uitbreiding vliegveld blijken gegrond.

Algemeen Dagblad meldt dat de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport voornamelijk zijn geschoeid op eigen belang van vliegeld. Belang voor mens en milieu zijn vér achter gebleven.

Voorgespiegelde regionale economische groei is niet controleerbaar aanwezig; overlast neemt aantoonbaar ernstig toe. Het maatschappelijk draagvlak voor de uitbreidingsplannen zullen zich verder concentreren tot de kleine groep belanghebbenden. Om die reden gaf het bestuur eerder vandaag aan dat dit rapport de genadeslag is voor de uitbreidingsplannen van het vliegveld. Onderstaand artikel meldt: "Een woordvoerster van de luchthaven zegt dat de luchthaven niet van plan is de uitbreidingsplannen te wijzigen. Volgens haar is er economisch draagvlak voor de uitbreiding." Dit toont overduidelijk aan dat voor het vliegveld uitsluitend eigen belang een rol speelt en niet serieus rekening gehouden wordt met mensen, natuur en mileu.
Bron: Algemeen Dagblad

24 augustus 2016

Klik op de foto voor de gehele tekst, of lees deze hiernaast.

0160824-AD-Alleen-vliegveld-heeft-baat-bij-uitbreiding

Onderzoek: Vooral vliegveld zelf heeft baat bij groei

Een eventuele uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport komt vooral ten goede aan het vliegveld zelf.

Dit bevestigt onze vermoedens: de regio schiet er niet veel mee op John Poot (bewonersorganisatie)

Omwonenden betalen de rekening; de groei van de werkgelegenheid, waarmee de luchthaven schermt, is 'ondoorzichtig' en oog voor gezondheidseffecten lijkt er nauwelijks te zijn. Dat concluderen onderzoekers van de TU Delft, die in opdracht van omwonenden de uitbreidingsplannen van de regionale luchthaven kritisch hebben doorgenomen.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil de komende tien jaar het aantal vluchten met 75 procent uitbreiden naar 37.000 starts en landingen per jaar. Dat is tegen het zere been van omwonenden in Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, ofwel diegenen die dicht bij de aanvliegroute wonen en nu al hinder ondervinden van de luchthaven. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee en vervoersdeskundige Jan Anne Annema concluderen na bestudering van de uitbreidingsplannen van het vliegveld dat vooral wat gunstig is voor RTHA naar voren wordt gebracht en dat er weinig tot geen aandacht is voor de overlast voor omwonenden en toenemende negatieve gezondheidseffecten.

,,Dit onderzoek bevestigt onze vermoedens: de baten zijn voornamelijk voor de luchthaven, de lasten voor de omwonenden, terwijl de regio er niet veel mee opschiet'', aldus John Poot, een van de bewonersvertegenwoordigers.

Meer lawaai en vieze lucht

Zo is er in de analyse niets over de gezondheidseffecten opgenomen, terwijl deze er wel zijn, menen de onderzoekers. Een grote groep mensen wordt straks dagelijks geconfronteerd met meer lawaai en vieze lucht. Ook is er geen aandacht voor mogelijke waardevermindering van woningen. De veronderstelde werkgelegenheids­effecten, waarmee RTHA schermt, kwalificeren de onderzoekers als 'ondoorzichtig'.

Tevens zijn ze kritisch over de toename van het aantal passagiers. Volgens de onderzoekers lijkt het erop, dat de uitbreiding vooral meer vakantievluchten mogelijk maakt en niet zo zeer het aantal zakelijke vluchten. Daarom kwalificeren ze een eventuele uitbreiding als een 'luxe-investering', waarvan de luchthaven vooral zelf profijt zal hebben.

Economisch draagvlak

Een woordvoerster van de luchthaven zegt dat de luchthaven niet van plan is de uitbreidingsplannen te wijzigen. Volgens haar is er economisch draagvlak voor de uitbreiding. Dat in het onderzoek door het vliegveld geen aandacht is voor gezondheidseffecten, heeft volgens haar te maken met het feit dat deze nauwelijks in cijfers zijn uit te drukken.

Begin volgend jaar moeten de randgemeenten een knoop doorhakken of zij instemmen met de uitbreidingsplannen.

 


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2017 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport

VERENIGINGS NIEUWS

 • Hubert van Breemen vaak herdacht

  Het overlijden van onze voorzitter Hubert van Breemen heeft bij veel mensen een grote impact nagelaten.

  Lees meer...  
 • Bij het Afscheid van Hubert

  Toespraak bij uitvaart Hubert van Breemen. Als voorzitter van de Bewonersvereniging tegen Vliegtuigoverlast is Hubert in het harnas overleden. 

  Lees meer...  
 • Presentatie inz. overlast Lansingerland RTHA

  Met name voor onze leden uit Lansingerland. 

  Lees meer...  
 • Nieuwsbrief augustus 2017

  Beste leden, onderstaand onze nieuwsbrief 2017-3 van augustus 2017. Deze is tevens als PDF te downloaden.

  Lees meer...