Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Weekblad Hoogvliet"Te weinig aandacht voor overlast omwonenden vliegveld."

VNO-NCW West verricht een 'onderzoek'. Bij de vragen werd een uiterst eenzijdige uitleg gegeven. Zo werd niet vermeld dat RTHA (volgens de MER) thans reeds bij 37.000 inwoners ernstige hinder veroorzaakt, en dat bij de door RTHA voorgenomen uitbreiding dat aantal stijgt tot 53.000.

Weekblad Hoogvliet.nl haakt in op het persbericht van de BTV en constateert dat het onderzoek is gehouden onder bedrijven in een grote regio (incl. bijv. Den Haag). Dat is hetzelfde als in Limburg of Groningen vragen naar de uitbreidingsplannen van Schiphol. Dat levert geen goed beeld van de overlast. VNO-NCW West vindt het opvallen dat zelfs in die brede regio omwonenden bang zijn voor overlast t.g.v. RTHA. Voor de BTV is dat logisch, omdat bijv. veel inwoners van Delft steeds meer overlast van RTHA ervaren.

Lees hier het bericht op Hoogvliet.nl

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...