hostgator coupon codes

home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

HavenloodsBTV R'dam Airport maakt wensen kenbaar

Rotterdam - De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft aan alle politieke partijen in de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingeland zijn wensen kenbaar gemaakt.

Dit is gedaan met het oog op de komende verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Onderstaand de belangrijkste punten.

Kabinet en parlement zullen zich in 2018 buigen over een ontwerp Luchthavenbesluit voor het vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA). Het is zaak dat de betrokken gemeenten zich actief in dit proces opstellen en voortdurend checken of het ontwerpbesluit blijft voldoen aan het in juli 2017 geformuleerde advies van de betrokken gemeenten (geen groei RTHA, 1 geluidsruimte, maximaal 600 nachtvluchten en handhaving van dat aantal).
Waarschijnlijk komen in 2018 de resultaten beschikbaar van het onderzoek naar uitplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer. Mocht uitplaatsing mogelijk en wenselijk blijken, dan zouden gemeenten zich er voor moeten inzetten om de vigerende geluidsruimte van RTHA te verkleinen met de hoeveelheid geluid die het maatschappelijk helikopterverkeer thans op RTHA produceert. Mocht uitplaatsing niet mogelijk en niet wenselijk blijken, dan dient het vigerende geluidsplafond (d.m.v. één geluidsruimte) voor RTHA te worden bevroren.
Het resultaat van punt 2 dient te worden vastgelegd in een gewijzigd Luchthavenbesluit. Vanwege de ligging van RTHA middenin bewoond gebied, waardoor vele tienduizenden mensen forse overlast van RTHA ondervinden, vragen wij gemeenten om in het kader van deze wijziging voor te stellen om de volgende maatregelen in dat besluit op te nemen:
- opschuiven van het einde van het nachtregiem op zaterdag en zondag van 7u naar 10u,
- opschuiven het begin van het nachtregiem op alle dagen van de week van 23u naar 22u,
- schrappen enkele van de 9, nu 's nachts op RTHA toegelaten categorieën vliegtuigen, bijvoorbeeld verlate vertrekken en landingen tot 24u resp. 01u, zakelijke vluchten, en regeringsvluchten,
- vastleggen van minimale geluidseisen voor heli's, in het geval maatschappelijk helikopterverkeer op RTHA blijft,
- opnemen, net als bij de wetgeving voor Schiphol, in het besluit voor RTHA van een norm voor het totale veiligheidsrisico (het zgn. Totaal Risico Gewicht),
- regel het geluid van op RTHA taxiënde toestellen, en
- neem zodanige eisen in het besluit op dat het vliegtuigtype Piaggio, waar omwonenden dag en nacht veel overlast van ervaren, niet meer op RTHA mag vliegen.

Bron: De Havenloods, 14 jul 2017
BTV


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport

VERENIGINGS NIEUWS

 • Gemeenteraad Verkiezingen 2018

  De BTV heeft de verschillende verkiezingsprogramma's vergeleken en voor uw verduidelijkt welke vóór of tegen uitbreiding van vliegveld RTHA zijn.

  Lees meer...  
 • ALV 2018

  Beste leden,
  Hiermee nodigt het bestuur van de BTV u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 27 maart 2018.

  Lees meer...  
 • Hubert van Breemen vaak herdacht

  Het overlijden van onze voorzitter Hubert van Breemen heeft bij veel mensen een grote impact nagelaten.

  Lees meer...  
 • Bij het Afscheid van Hubert

  Toespraak bij uitvaart Hubert van Breemen. Als voorzitter van de Bewonersvereniging tegen Vliegtuigoverlast is Hubert in het harnas overleden. 

  Lees meer...