hostgator coupon codes

home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

De Stentor-logoDijksma klapt uit de school over Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur kampt met een tekort aan kundige mensen die ingewikkelde dossiers kunnen doorgronden. Eén daarvan is het Milieu Effecten Rapport (MER) van een vliegveld.

Dat zegt Sharon Dijksma (PvdA), die als staatssecretaris liet onderzoeken of het ministerie de complexe Lelystad-Airport-plannen wel aankan.

MER

Samengevat komt het er op neer dat ambtenaren die kennis hebben van Milieu Effecten Rapportages (MER) vaak niet meer werkzaam zijn bij de overheid. De kennis om de aangedragen argumenten van een vliegveld te toetsen ontbreekt vaak.
In dit voorbeeld heeft Lelystad, die evenals Rotterdam The Hague Airport informatie verspreid onder auspiciën van Schiphol.
Schiphol wil eigen capaciteit vergroten door vluchten elders onder te brengen. Het mag klaar zijn dat het risico levensgroot is daarmee dat het vliegveld alleen informatie verspreid dat in eigen belang is.

ROOSKLEURIG

Eerder is gebleken dat de MER van Rotterdam The Hague Airport op zijn minst dubieuze berekeningen heeft. De cijfers worden rooskleurig voorgespiegeld.
Nu algemeen bekend is dat het ministerie kampt met structureel gebrek aan gedegen kennis om aangevoerde onzin-argumenten van het vliegveld te onderkennen, is de verleiding groot om onjuiste informatie te verstrekken over de te verwachten overlast en extra verontreiniging. Immers is het standpunt van een vliegveld dat een eenmaal verstrekte vergunning voor extra vluchten niet wordt teruggedraaid.

STILLERE VLIEGTUIGEN

Een voorbeeld zijn de veel besproken "stillere vliegtuigen". De geluidswinst is alleen door de passagiers IN het vliegtuig waarneembaar. De straalmotoren maken nog even veel herrie, maar worden anders gericht. Overlast op de grond zal alleen maar toenemen wanneer onkundige ambtenaren zich laten voorspiegelen dat de geluidswinst ook op de grond is waar te nemen. Dat is niet het geval.

SCHIPHOLLEN

Het woord SCHIPHOLLEN is niet voor niets één van de woorden die kandidaat is voor het "woord van het jaar 2017". Dit begrip staat voor de werkwijze die Schiphol reeds jaren toepast: Aan burgers en milieu beloftes doen en deze structureel niet nakomen. Rotterdam The Hague Airport kan óók Schiphollen.

Bron: De Stentor, 8-11-2017
Sharon Dijksma (c) ANP

Luister naar het geluidsfragment:

Microfoon

 Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Zet uw kennis in voor andere leden

  Bent u gemotiveerd om zich aktief in te zetten tegen Vliegtuigoverlast?De BTV zoekt altijd vrijwilligers voor projecten.

  Lees meer...  
 • BTV spreekt in bij de Statencomm. Verkeer en Milieu (VenM)

  Op woensdag 3 oktober spreekt de BTV in bij de Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) over de voorgenomen uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Lees meer...  
 • Uitnodiging: Toelichting op Second Opinion Rapport MKBA

  Beste Leden,

  Zoals eerder aangekondigd in onze mailing aan u op 9 juli 2018 betreffende het in opdracht van de BTV ontwikkelde rapport: "Second Opinion maatschappelijke kostenbatenanalyse ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport", wordt bijeenkomst belegd waarbij de opstellers van het rapport een nadere toelichting geven.

  Lees meer...  
 • BTV-ROTTERDAM is erkend lid van UECNA

  Vol trots maakt het bestuur van de BTV-bekend dat hun aanvraag als volwaardig lid van de UECNA (Staat voor "Europese Unie tegen Vliegtuigoverlast") is gehonoreerd.

  Lees meer...