home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

nos logoCO2 uitstoot veel hoger door lucht- en scheepvaart

Nederland is verantwoordelijk voor een veel grotere hoeveelheid CO2-uitstoot dan doorgaans wordt berekend. Dat komt doordat in de cijfers het aandeel dat wordt veroorzaakt door luchtvaart en scheepvaart niet wordt meegeteld.

Dat stellen milieuorganisaties Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu. Volgens hen verdubbelt de hoeveelheid uitgestoten kooldioxide zelfs als schepen en vliegtuigen wel worden meegerekend. Dat gebeurt niet omdat ze niet onder de nationale regelgeving vallen.

De cijfers over CO2-uitstoot worden berekend en niet gemeten. 27% van de kooldioxide wordt uitgestoten door het wegverkeer. Om vast te stellen wat het aandeel van de luchtvaart en scheepvaart is, heeft onderzoeksbureau CE Delft gekeken naar de uitstoot door schepen en vliegtuigen die reizen vanuit en naar Nederland. Daarvan is de helft genomen en dat is opgeteld bij de CO2-uitstoot in Nederland. Dat leidt dus tot een verdubbeling van het cijfer, zeggen de milieuclubs.

Afspraken

Ook in het klimaatakkoord van Parijs zijn de luchtvaart en de scheepvaart buiten schot gebleven, omdat moeilijk te bepalen is welk land verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot van vliegtuigen of schepen. Is dat het land van herkomst, het land van vertrek of aankomst of het land waar de goederen of de passagiers vandaan komen?

"Omdat je niet uit die discussie komt hebben wij met het onderzoek aan willen tonen dat landen verantwoordelijk zijn voor veel meer uitstoot dan ze beweren. We willen ook dat de landen die verantwoordelijkheid nemen en afspraken gaan maken", zeggen de organisaties.

Compenseren

Zowel in de scheepvaart als in de luchtvaart zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen. In Montreal is vastgelegd dat de internationale luchtvaartsector de toename van CO2 vanaf 2020 gaat compenseren.

De scheepvaart is vooral bezig met schonere brandstoffen die minder zwavel uitstoten. De uitstoot van CO2 staat nog niet hoog op de agenda. Beide sectoren verwachten overigens de komende jaren nog een flinke groei van het transport over water en door de lucht.

Bron: NOS.nl, 23-02-2017

2017-02-23-NOS-CO2UitstootCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Presentatie ALV

  Beste leden,

  Lees meer...  
 • NIEUWE APP om zelf geluid te meten…

  … en centraal te registreren! Nu beschikbaar

  Lees meer...  
 • BTV in het zonnetje gezet

  Klein feestje voor Vereniging BTV-RotterdamAirport

  Lees meer...  
 • Geen draagvlak, toch meer vliegen? Dien schadeclaim in

  Lees meer...