Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

CBSNederlandse luchtvaartsector goed voor 13 miljard kilo CO2 uitstoot

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) komt met deze onthutsende cijfers.

In 2016 stootte de Nederlandse luchtvaartsector bijna 13 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot in buitenlandse luchtruimen. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, zit er niet in. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 6,5 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van broeikasgassen, in zogeheten broeikasgasequivalenten, is kleiner, minder dan 6 procent. Dit komt omdat de luchtvaart weinig lachgas en methaan uitstoot.

GESUBSIDIEERDE UITSTOOT

De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt sterk samen met het aantal vliegbewegingen, dat op haar beurt weer een relatie vertoont met de economische ontwikkeling. Wel is het tempo waarin de CO2-uitstoot stijgt na 2000 duidelijk afgevlakt. Een duidelijk gevolg van prijsstunters in de luchtvaart zorgt voor 'vraag' naar vluchten, dus meer CO2 uitstoot. Helaas wordt de prijs kunstmatig laag gehouden door subsidies van de overheid: kerosine is vrij van accijns en BTW. Ook vliegtickets genieten van een BTW-reductie waarmee de overheid indirect bijdraagt aan de groei van het aantal vliegbewegingen en daarmee aan de CO2 uitstoot.

NOG ERGER

De emissies door de internationale luchtvaart zijn overigens geen onderdeel van de emissie-berekeningen van het IPCC en vallen buiten het akkoord van Parijs.

75 MILJOEN KILO STIKSTOFOXIDEN

Aan stikstofoxiden (NOx) stootte de luchtvaart iets minder dan 75 miljoen kilo uit in 2016. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 16 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is kleiner, rond de 9 procent. Dit komt omdat de luchtvaart verhoudingsgewijs weinig zwaveloxide uitstoot en helemaal geen ammoniak.

Lees het deprimerende bericht op CBS.nl

CBS-CO2-uitstoot Vliegtuigen  CBS-NOx-uitstoot Vliegtuigen

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...