Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Heraut OnlineBewonersbijeenkomst Lansingerland over RTHA

Inwoners uit Lansingerland zich in de raadzaal van het gemeentehuis laten informeren over de gang van zaken rond vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en vervolgens in kleine groepen verhaal halen bij de inleiders.

Inmasseeravond

Dit vond plaats op 23 januari jl. Volgens een inwoner was deze bijeenkomst bedoeld als een ‘inmasseeravond’ om te zorgen dat de uitbreiding van vliegveld RTHA er gewoon komt, een avond waar ‘iedereen vast weer voor de gek wordt gehouden en de critici met verstand van zaken met een kluitje in het riet gestuurd worden’. Kreeg de scepticus gelijk?

Gastvrij Lansingerland...

Gastheer wethouder Simon Fortuyn introduceerde de organisator van de avond, de Commissie Regionaal Overleg (CRO), een platform waarin allerlei instanties zijn vertegenwoordigd. Fortuyn bracht het rapport van verkenner Joost Schrijnen in herinnering, die daarin vaststelde dat er géén draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen , maar… Om vervolgens het doel van deze avond te benadrukken, namelijk niet (meer) praten óver, maar mét elkaar. “We willen als inwoners van Lansingerland allemaal de vliegtuigen ‘niet horen, niet zien en …’ we maken af en toe een vlucht vanaf RTHA”, zei Fortuyn. Hij leende de slogan (gedeeltelijk) van de acties tegen de A16-Rotterdam, waarvan echter wordt gezegd ‘Niet horen, niet zien, niet ruiken’, en dat ruiken slaat dan op de uitstoot van giftige gassen en fijnstof. Dat kun je niet ruiken, maar het is wel schadelijk voor de volksgezondheid (zie infoblok).

Gaan zij er over?

Eric Struch, secretaris van de CRO, legde uit dat luchthavens van nationale betekenis een CRO hebben. Dat is in het belang van de samenleving, stelde hij. In de CRO voor RTHA zijn behalve de luchthavenautoriteiten ook de provincie, gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, het bedrijfsleven en milieuorganisaties betrokken. Namens de inwoners is Thea van de Coevering lid van de CRO. “Ik ben geen actievoerster meer, maar vertegenwoordiger en beschikbaar voor vragen van medebewoners. Ik stel me ten doel de leefomstandigheden voor inwoners te verbeteren en mensen met elkaar in contact te brengen,” aldus Van de Coevering. Daarna kwamen de al eerder gehoorde verhalen voorbij. Niets nieuws, een herhaling van zetten, maar dit keer compact en vriendelijk verpakt. Steven van der Kleij, directielid RTHA, stelt zich namelijk ten doel ‘te zenden’ en de communicatie met inwoners te verbeteren. Hij vertelde wat in een luchthavenbesluit zoal geregeld wordt: de afmetingen van het luchthavengebied en de ligging van de startbanen, de tijden waarbinnen gevlogen mag worden en de maximale hoeveelheid geluid dat op jaarbasis geproduceerd mag worden. In het besluit worden níet geregeld: bestemmingen, vliegtuigmaatschappijen, het soort vluchten en welke passagiers wel of niet mee mogen. Tijdens de nacht (23.00 – 7.00 uur) werden afgelopen jaar 1029 vluchten geregistreerd, waarvan 41% helikopter- en overheidsvluchten, 30% zakenvliegtuigen en 22% vertraagde landingen. Medio 2019 zal het nieuwe luchthavenbesluit van kracht zijn. Jan van Duin vertelde wat de luchtverkeersleiding (LVNL) regelt. Het commercieel verkeer moet zich aan de vliegpaden houden, terwijl het overig vliegverkeer in principe overal mogen vliegen. Men gaat in principe uit van tolerantiegebieden, maar daarvan kan afgeweken worden. De invloed van Schiphol is groot; er is een overlap in de luchtruimstructuur, waarin de belangen van Schiphol leidend zijn. Tot slot vertelde Rob Algra namens de Milieudienst Rijnmond (DCMR) hoe klachtenmeldingen worden geregistreerd en verwerkt met vluchtgegevens en eigen metingen, waarna analyse plaatsvindt. De DCMR heeft slechts een adviesrol naar de CRO.

Waar was de overheid?

Er waren ongeveer 75 inwoners op deze avond af gekomen, onder wie twee raadsleden. De andere raadsleden weten wellicht al hoe de hazen lopen en wat de invloed van de plaatselijke politiek is. Grote afwezigen waren de Inspectie Leefomgeving en Transport en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dat zijn precies de enige organisaties die behoren tot het ‘bevoegd gezag’. Aanwezigen die bij de Beeldvormingsavond en presentatie van Ad Somers op 5 september 2017 waren, herinneren zich ongetwijfeld de grote hoeveelheid afwijkende vliegbewegingen die hij in kaart had gebracht. De vraag was toen of dat dan maar gewoon allemaal mag? Ja, en dat komt door de grote marge in de vliegpaden, de toestemming die men van de vluchtleiding krijgt om af te wijken en de beslissingsbevoegdheid die de piloot zelf heeft om een andere vliegplan te trekken. Toen vertelde Jan van Duin dat gewoon wel, evenals het feit dat een stijgend vliegtuig door een vol luchtruim van Schiphol soms niet ver genoeg mag doorklimmen en dan laagvliegend over een woongebied al afzwenkt. Opmerkelijk was toen vooral dat de daar aanwezige Ruud Molendijk van de Inspectie Leefomgeving en Transport tot groot ongeloof van de aanwezigen vertelde dat er geen ernstige overtredingen worden geconstateerd en dus geen boetes worden uitgedeeld.

BronDe Heraut, Lansingerland 31-01-2018

bijlage Heraut-bewonersbijeenkomst

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...