Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Dagblad-010-logo‘Luchthaven moet dimmen met vluchten'

GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden de almaar stijgende en door cijfers onderbouwde vliegtuigoverlast voor Rotterdammers en inwoners van buurgemeenten onacceptabel en willen dat het stadsbestuur nu actie gaat ondernemen.

Een van de maatregelen die de raadsleden Jeroen Postma (GL) en Ruud van der Velden (PvdD) graag gerealiseerd zouden zien is het terugdringen van de vroege ochtend- en de late avondvluchten.

Om aan te geven dat het hun menens is vragen ze wethouder Struijvenberg ook of hij bereid is in zijn advies over een nieuw luchthavenbesluit mee te nemen dat er voor de milieueffectrapportage van Rotterdam The Hague Airport onjuiste gegevens zijn gebruikt. Met andere woorden, vrij vertaald: is het stadsbestuur ook een keer bereid om zijn tanden te laten zien naar de directie van Rotterdam The Hague Airport?

Postma en Van der Velden baseren hun slechte gevoel over de situatie op het jaaroverzicht van de Milieudienst Rijnmond, waaruit bleek dat het aantal klachten was toegenomen van 12.700 naar ruim 16.000. Een stijging van ruim 25%.

De overlast wordt nog eens versterkt doordat vliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport steeds vaker afwijken van hun reguliere route, bijvoorbeeld door drukte op Schiphol, en boven dichtbebouwde gebieden vliegen.

In het jaaroverzicht van de Milieudienst staat dat het aantal nachtvluchten sinds 2009 ruim verdubbeld is en intussen op het hoogste niveau van de afgelopen 15 jaar staat.

‘’Deze week werd bekend dat bewonersorganisaties rondom zes vliegvelden de handen ineen hebben geslagen in het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart. Dat is niet voor niets’’, aldus de raadsleden, ‘’voortdurende geluidsoverlast van vliegtuigen leidt tot gezondheidsproblemen zoals slaapgebrek, verhoogde bloedruk, stress en hartklachten.’’

Ook wil het tweetal van de wethouder weten welke gevolgen de toenemende geluidsoverlast gaat betekenen voor (potentiele) nieuwbouwprojecten onder vliegroutes van en naar Rotterdam.

Bron: Dagblad010, 19 mei 2018
RTHA-startbaan

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...