home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

Partij voor de Dieren-logoPvdD stelt Raadsvragen: Zwakheden maatschappelijke kosten-batenanalyse Rotterdam The Hague Airport

De Partij voor de Dieren stelt aan het College van B&W vragen naar aanleiding van de vernietigende kritiek die geuit is op het maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

De second opinion is uitgevoerd door onafhankelijke economen Walter Manshanden (expert ruimtelijk-economische ontwikkeling, Neo Observatory) en Leo Bus (transport- en ruimtelijk econoom, Leobus.nl). De grote hiaten in onderbouwing werden geconstateerd en positieve aspecten van de uitbreiding werden gemaximaliseerd, terwijl negatieve effecten werden gebagatelliseerd. Dit is reden voor de Partij voor de Dieren om vragen te stellen.
Dit zijn de vragen:

1. Wat vindt u ervan als initiatiefnemers van een ontwikkeling in deze hoedanigheid opdracht geven tot een MKBA?

2. Wat is voor u de waarde van de uitkomst van een MKBA als deze in opdracht van de initiatiefnemers van een voorgenomen ontwikkeling is uitgevoerd?

3. Bent u het eens met de onderzoekers dat de MKBA uit 2015 een aantal zwakheden kent die in de second opinion worden beschreven? Indien ja, welke zwakheden zijn er volgens u? Indien nee, waarom niet?

4. Deelt u deze conclusie: “De conclusie is dat vanwege de positieve bias, ontbreken van gevoeligheidsanalyse en ontoereikende onderbouwing van aannames door Ecorys 2015 herziening van deze MKBA maatschappelijk op zijn plaats is.”? Indien nee, waarom niet?

5. Bent u bereid een nieuwe MKBA uit te voeren naar de voorgenomen ontwikkeling van RTHA? Indien nee, waarom niet?

6. Bent u bereid het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken een nieuwe MKBA uit te voeren naar de voorgenomen ontwikkeling van RTHA? Indien nee, waarom niet?

Bron: partijvoordedieren.nl, 10 juli 2018

logo Partij voor de Dieren

Naschrift redactie: het rapport "Second Opinion"is hier te downloaden.

 Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Zet uw kennis in voor andere leden

  Bent u gemotiveerd om zich aktief in te zetten tegen Vliegtuigoverlast?De BTV zoekt altijd vrijwilligers voor projecten.

  Lees meer...  
 • BTV spreekt in bij de Statencomm. Verkeer en Milieu (VenM)

  Op woensdag 3 oktober spreekt de BTV in bij de Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) over de voorgenomen uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Lees meer...  
 • Uitnodiging: Toelichting op Second Opinion Rapport MKBA

  Beste Leden,

  Zoals eerder aangekondigd in onze mailing aan u op 9 juli 2018 betreffende het in opdracht van de BTV ontwikkelde rapport: "Second Opinion maatschappelijke kostenbatenanalyse ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport", wordt bijeenkomst belegd waarbij de opstellers van het rapport een nadere toelichting geven.

  Lees meer...  
 • BTV-ROTTERDAM is erkend lid van UECNA

  Vol trots maakt het bestuur van de BTV-bekend dat hun aanvraag als volwaardig lid van de UECNA (Staat voor "Europese Unie tegen Vliegtuigoverlast") is gehonoreerd.

  Lees meer...