home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

LBBL logoWebsite Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart (LBBL)

De nieuwe landelijke website in een voorlopige uitvoering zichtbaar.

• Wat is het LBBL?

Het LBBL is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart. Dit gaat niet over één luchthaven specifiek, maar over de negatieve gevolgen van vliegen in het algemeen. Van Groningen tot Maastricht.

• Het LBBL streeft naar vermindering van de milieubelasting door de luchtvaart waaronder opwarming van de aarde, luchtverontreiniging, geluidhinder, te beginnen in Nederland;
• Hiertoe streeft het LBBL om te beginnen naar het stoppen van de groei van de luchtvaart;
• Het LBBL streeft naar wet- en regelgeving die de luchtvaart zodanig beperkt dat de emissie binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs blijft.

De website vermeldt dat het “onder constructie” is, dus er worden komende tijd nog pagina’s toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd.
Voor alle duidelijkheid naar de BTV-leden: de LBBL maakt zich zorgen over onderwerpen die ook onze vereniging aangaan, maar deze vereniging is niet in plaats van de BTV. Volgens de website worden geen personen lid, maar belangenorganisaties. Om die reden is de BTV-Rotterdam lid geworden van het LBBL.

De website is tevens vindbaar onder de wat meer herkenbare naam "stopluchtvaartgroei.nl".

URL: www.lbbl.nl / stopluchtvaartgroei.nl

Zie ook: omwonenden-luchthavens-starten-belangengroepCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Zet uw kennis in voor andere leden

  Bent u gemotiveerd om zich aktief in te zetten tegen Vliegtuigoverlast?De BTV zoekt altijd vrijwilligers voor projecten.

  Lees meer...  
 • BTV spreekt in bij de Statencomm. Verkeer en Milieu (VenM)

  Op woensdag 3 oktober spreekt de BTV in bij de Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) over de voorgenomen uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Lees meer...  
 • Uitnodiging: Toelichting op Second Opinion Rapport MKBA

  Beste Leden,

  Zoals eerder aangekondigd in onze mailing aan u op 9 juli 2018 betreffende het in opdracht van de BTV ontwikkelde rapport: "Second Opinion maatschappelijke kostenbatenanalyse ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport", wordt bijeenkomst belegd waarbij de opstellers van het rapport een nadere toelichting geven.

  Lees meer...  
 • BTV-ROTTERDAM is erkend lid van UECNA

  Vol trots maakt het bestuur van de BTV-bekend dat hun aanvraag als volwaardig lid van de UECNA (Staat voor "Europese Unie tegen Vliegtuigoverlast") is gehonoreerd.

  Lees meer...