Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

LBBL logoWebsite Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart (LBBL)

De nieuwe landelijke website in een voorlopige uitvoering zichtbaar.

• Wat is het LBBL?

Het LBBL is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart. Dit gaat niet over één luchthaven specifiek, maar over de negatieve gevolgen van vliegen in het algemeen. Van Groningen tot Maastricht.

• Het LBBL streeft naar vermindering van de milieubelasting door de luchtvaart waaronder opwarming van de aarde, luchtverontreiniging, geluidhinder, te beginnen in Nederland;
• Hiertoe streeft het LBBL om te beginnen naar het stoppen van de groei van de luchtvaart;
• Het LBBL streeft naar wet- en regelgeving die de luchtvaart zodanig beperkt dat de emissie binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs blijft.

De website vermeldt dat het “onder constructie” is, dus er worden komende tijd nog pagina’s toegevoegd en verbeteringen doorgevoerd.
Voor alle duidelijkheid naar de BTV-leden: de LBBL maakt zich zorgen over onderwerpen die ook onze vereniging aangaan, maar deze vereniging is niet in plaats van de BTV. Volgens de website worden geen personen lid, maar belangenorganisaties. Om die reden is de BTV-Rotterdam lid geworden van het LBBL.

De website is tevens vindbaar onder de wat meer herkenbare naam "stopluchtvaartgroei.nl".

URL: www.lbbl.nl / stopluchtvaartgroei.nl

Zie ook: omwonenden-luchthavens-starten-belangengroep

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...