home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

Natuur en Milieu-logoBelastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar

De luchtvaartlobby houdt graag de schijn op dat vliegen goed is voor de economie. Zoals meerdere beweringen uit die hoek wordt ook deze ontzenuwd.

“Dat vliegen slecht is voor klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid wisten we al. Maar het blijkt nu dus ook een aanslag op onze schatkist te plegen”, aldus directeur Marjolein Demmers.

Als de luchtvaart net zo belast zou worden als alle andere sectoren, zou de prijs van een vliegticket 35% hoger liggen. Daar komt nog eens een prijsstijging van 28% bij als ook de kosten van schade door vliegen aan klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid doorberekend zou worden. Bij elkaar ligt de echte prijs van een vliegticket dus 63% hoger. Demmers: “Absurd natuurlijk. De schadelijk lage prijs van vliegtickets zorgt ervoor dat we steeds meer gaan vliegen. Terwijl we juist minder zouden moeten gaan vliegen.” De schatkist loopt momenteel 2 miljard ( € 2.000.000.000,00) per jaar mis.

TEKEN DE PETITIE

Natuur & Milieu lanceerde een petitie over het belasten van de luchtvaart. Onder de titel ‘Vlieg op met belastingvrij vliegen!’ wordt iedereen opgeroepen via www.eerlijkvliegen.nl zijn of haar handtekening te zetten. De opgehaalde handtekeningen wil Natuur & Milieu aanbieden aan staatssecretaris Snel van Financiën en minister Van Nieuwenhuizen van I&W.

Meebetalen

In een jaar tijd maakt 58% van de volwassen Nederlanders een vliegreis. “Bijna de helft van de Nederlanders vliegt dus niet, maar draait wel op voor de gemiste belastinginkomsten en de maatschappelijke kosten van de luchtvaart”, aldus Demmers. Daarbij zijn de uitkomsten van het onderzoek aan de conservatieve kant. Voor geluidsoverlast is bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met nieuwe, strengere WHO-normen. En voor zaken als infrastructuur rond luchthavens en uitstoot van ultrafijnstof zijn te weinig gegevens beschikbaar voor een goede berekening.

Oneerlijk goedkoop

Natuur & Milieu wil dat de prijzen van vliegen eerlijker worden. “Vliegen is oneerlijk goedkoop. Duurzame alternatieven als de trein lijken daardoor duurder en zijn zo voor veel mensen geen aantrekkelijk alternatief”, aldus Demmers. De organisatie is positief over het voorgenomen besluit van het kabinet om een vliegtax in te voeren, maar noemt het wel slechts een eerste stap naar een eerlijker prijs.

Gemiddelde ticketprijs

De huidige gemiddelde prijs van een enkele vliegreis is € 195. De echte prijs is bijna € 320. Daarvan is € 37 BTW, € 32 accijns en € 55 maatschappelijke kosten. Het onderzoek laat zien dat hoe langer de vlucht hoe groter het relatieve verschil tussen huidige en echte prijs. Dat komt met name doordat er op langere afstand meer broeikasgassen worden uitgestoten en de schade aan het klimaat dus groter is.

Bron: Natuur & Milieu, 17 okotber 2018

Lees hier het bericht en teken de petitie.Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Uitnodiging voor Landelijke Luchtvaartdag - 2018

  Op 8 december organiseert het ministerie samen met de Omgevingsraad Schiphol (ORS) een landelijke luchtvaartdag.

  Lees meer...  
 • KOM NAAR VERGADERING 'OVERLEG LUCHTVAART" Tweede Kamer

  Oproep van de BTV: Kom op 5 december naar de openbare vergadering Algemeen Overleg Luchtvaart in de tweede kamercommissie I&W.

  Lees meer...  
 • Zet uw kennis in voor andere leden

  Bent u gemotiveerd om zich aktief in te zetten tegen Vliegtuigoverlast?De BTV zoekt altijd vrijwilligers voor projecten.

  Lees meer...  
 • BTV spreekt in bij de Statencomm. Verkeer en Milieu (VenM)

  Op woensdag 3 oktober spreekt de BTV in bij de Statencommissie-Verkeer en Milieu(VenM) over de voorgenomen uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Lees meer...