Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

OrendichtZienSwijze BTV op NRD Luchtvaartnota

De BTV heeft een zienswijze opgesteld een aangeboden aan de betreffende partijen om richting te geven hoe de Luchtvaartnota zou moeten worden 'aangevlogen'.

Dit werd gebracht onder de subtitel:

'Wat niet weet, wat niet deert.'

Dat is de zienswijze van de BTV-Rotterdam op de NRD PlanMER Luchtvaartnota 1)
De NRD PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050 stelt een oppervlakkige en snel op te stellen PlanMER voor.
De BTV-Rotterdam wijst, mede op advies van deskundigen, erop dat dit niet de gewenste accurate en gedegen informatie oplevert waarmee de politiek een afgewogen oordeel over de Luchtvaartnota 2020-2050 kan vormen.
Met de voorgestelde PlanMER omzeilt het Ministerie van IenW een volledige MER en MKBA en kiest het onverkort voor een groeiscenario van de luchtvaart, waar het centrale uitgangspunt brede welvaart, schone lucht en klimaat moet zijn.

Zienswijze BTV op de NRD 14 04 19 Advies over zienswijze Mansveld Bus

Lees hierboven de zienswijze op de NRD met tevens het advies van dr. Walter Manshanden en dr. Leo Bus.

1) Voor deze Luchtvaartnota wordt een Milieu Effecten Rapportage (MER) geschreven. Dit is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), de eerste stap voor het MER voor de Luchtvaartnota 2020-2050.Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Nieuwe ALV in najaar

  Het coronavirus verhindert ons nog steeds om een nieuwe uitnodiging te sturen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die oorspronkelijk gepland stond voor eind maart j.l..

  Lees meer...  
 • Financiering rechtszaken MOB rond

  Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) was een inzamelingsactie gestart om juridische stappen te ondernemen tegen Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Lees meer...  
 • Teken de petitie nulmeting geluid

  De fijnstofwaarden die Burgermeetnet Lansingerland momenteel in Lansingerland meet, zijn historisch laag. Maar ook in omliggende gebieden. Bent u het ermee eens, dat er juist nú een nulmeting naar fijnstof rondom RTHA zou moeten plaatsvinden? Teken dan onderstaande petitie.

  Lees meer...  
 • Nationale ombudsman onderzoekt afwikkeling klachten luchtvaart

  Per heden is onze BTV gevraagd als formele gesprekspartner in het vooronderzoek dat de Nationale Ombudsman doet naar de afwikkeling van meldingen en klachten over luchtvaart.

  Lees meer...