Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Schiedam 24

BTV bij Raad van State over nachtregime vliegveld

De Raad van State behandelt 7 juni het hoger beroep van de BTV wegens het niet handhaven van het nachtregime op de Rotterdamse luchthaven.

De Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen het maximaal aantal van 849 nachtvliuchten per jaar op het vliegveld handhaaft. Volgens de behartiger van de belangen van omwonenden van het vliegveld heeft de minister in een convenant toegezegd dat er niet meer dan dat specifieke aantal nachtvluchten per jaar mag worden uitgevoerd. Van Nieuwenhuizen stelt volgens de BTV dat het convenant niet zozeer het aantal nachtvluchten vastlegt, maar de toegestane grenswaarde voor geluidsbelasting. Die wordt volgens de minister niet overschreden.

Foto: Schiedam24

Vertrouwensbeginsel

De BTV tekende tegen die zienswijze eerder beroep aan bij de Rotterdamse rechter. Die verklaarde het beroep in januari vorig jaar ongegrond. Tegen die uitspraak gaan de omwonenden nu in hoger beroep. De vereniging vindt onder meer dat het vertrouwensbeginsel is geschonden. "Het getal 849 is niet voor niets zo exact benoemd in een convenant." Het aantal nachtvluchten loopt nu volgens de BTV 'richting de dertienhonderd per jaar' en stijgt vrijwel jaarlijks. "Hierdoor worden duizenden omwonenden met grote regelmaat in de slaap gestoord. Zij mochten toch verwachten dat er aan de afspraken zou worden gehouden en de overheid hen zou beschermen tegen nachtelijke geluidsoverlast", aldus de BTV.

Waardeloos

Dreigend concludeert de vereniging dat 'indien het beroep wordt afgewezen er blijk van wordt gegeven dat convenanten met de overheid niet zoveel waard zijn, hetgeen voor iedereen in Nederland een waarschuwing is'.
Het beroep dient bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder zaaknummer 201801564/1, vanaf tien uur.

Bron: Schiedam 24, 6 juni 2019

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...