Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

CRO

Maak voorstel voor hinder beperkende maatregel

Voorstellen voor hinderbeperkende maatregelen kunnen worden ingediend bij de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam (CRO). Iedereen kan een voorstel doen.

Dit moet echter wel aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten voldoen. Als een voorstel als voldoende kansrijk wordt beoordeeld, kan de CRO besluiten om het nader te verkennen en uit te laten werken. Of een voorstel uiteindelijk ook wordt uitgevoerd, beslist de instantie die erover gaat.

CRO collage

Indienen van voorstellen:

Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten voldoen. Als een voorstel als voldoende "kansrijk" wordt beoordeeld, kan de CRO besluiten om het nader te verkennen en uit te laten werken. Of een voorstel uiteindelijk ook wordt uitgevoerd, beslist de instantie die erover gaat, dus niet de CRO zelf. Een voorstel tot het verkleinen van het aantal vliegbewegingen zal waarschijnlijk niet worden gezien als een behandelbaar (kansrijk) voorstel, omdat de luchthaven zo'n voorstel niet zal willen uitvoeren.

Naar de mening van de BTV is uitsluitend de afname van het aantal vluchten een effectieve methode van hinderbeperking. Minder vliegen is immers minder overlast. Alle andere methoden zijn hooguit een bestrijding van de effecten van vliegen.

De BTV is van mening dat hinderbeperking vanuit de vliegindustrie moet komen, als veroorzaker van de overlast. Effectief vraagt men nu aan de omwonenden om "hun" probleem op te lossen. Dat is de omgekeerde wereld.

Kortom: de BTV is niet warm te krijgen voor deze actie van de CRO in Rotterdam, maar het is uiteraard uw goed recht om een voorstel in te dienen. Hoedt u wel voor een teleurstelling.

Lees hier verder en hoe in te dienen.

Bron en actuele informatiehttps://www.cro-rotterdam.nl/nl/voorstel-indienenCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Rapportage van de Werkgroep Hinder Beperking van de CRO

  Omwonenden konden afgelopen zomer hinderbeperkende maatregelen indienen rond vliegtuigoverlast vanaf RTHA. Deze oproep kwam van de CRO, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam.

  Lees meer...  
 • aankondiging ALV 2020

  Hiermee geeft het bestuur te kennen dat de eerst komende Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland staat voor dinsdag 24 maart 2020.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Informatie-avond effecten luchtvervuiling en geluidsoverlast

  U wordt uitgenodigd deze bijeenkomst in Rotterdam Hillegersberg gratis bij te wonen.

  Lees meer...  
 • DEMONSTRatie Schiphol

  Greenpeace organiseert Protestfestival Schiphol op 14 en 15 december. Kom ook en doe mee!

  Lees meer...