Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

RTV Rijnmond

Coalitieakkoord provincie biedt ruimte voor meer vluchten naar Rotterdam Airport

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst toch meer vliegtuigen gebruik maken van Rotterdam The Hague Airport. Dat valt op te maken uit het nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland, dat dinsdag werd gepresenteerd.

In het coalitieakkoord staat geschreven over het onderwerp luchtvaart: 'Voor ons is de huidige geluidsruimte de maximale geluidsruimte. Daarbij zetten wij ons in voor het terugdringen van het aantal nachtvluchten. Voor alle luchtvaart in Zuid-Holland willen we de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Ook zal Zuid-Holland bij het Rijk aandringen op een extra helihaven voor maatschappelijk vliegverkeer om overlast voor omwonenden te verminderen.'

Driehoekbord

Helihaven

Een nieuwe plaats voor een helihaven van de helikopters voor de hulpdiensten is nog niet gevonden. Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat er vooralsnog geen plek is te vinden die voldoet aan de eisen van de hulpdiensten en die ook de goedkeuring krijgt van de betrokken gemeenten.

Maar mocht er wel zo'n plek worden gevonden, dan wordt het gat wellicht opgevuld door vliegtuigen. "Dan moet nog worden onderhandeld of er vluchten bijkomen", zegt Berend Potjer, één van de nieuwe gedeputeerden en de voorman van GroenLinks.

'Open eind'

"Er is weer open eind", haakt Alfred Blokhuizen in. De voorzitter van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV) blijft zich zorgen maken over de ontwikkelingen. "Want ook minister Van Nieuwenhuizen verwacht dat de omwonenden zich aanpassen aan de ontwikkelingen. Dat is de omgekeerde gedachte. De provincie en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben zich niet voor niets uitgesproken tegen groei van het luchtverkeer."

De rol van de provincie is echter een adviserende, weet ook Potjer. "Als de minister en de Tweede Kamer het anders willen, dan heeft de provincie weinig in te brengen."

Het aantal meldingen over geluidsoverlast van vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport is het afgelopen jaar fors gestegen.
Bron: RTV-RIJNMOND, 20 augustus 2019

Lees ook: Meer meldingen over vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...