Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

RentmeestersKrimp luchthaven in zicht

"Lelystad Airport, inmiddels tot Lelystad Air Castle omgedoopt, wordt een pretpark."

Dat en nog veel meer stelt Johan Vollenbroek in zijn eerste commentaar op het advies van de Commissie Remkes over hoe het verder moet met de luchtvaart.

Vliegvelden zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet natuurbescherming net als agrarische bedrijven, fabrieken, etc. Er bestaat dus geen uitzondering van de vergunningplicht voor luchthavens. De luchthavens Schiphol, Den Haag/Rotterdam, Eindhoven, etc. beschikken niet over een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming

Vermindering van het aantal vliegbewegingen is volgens de commissie een optie die op korte termijn de stikstofemissies kan reduceren. Hiermee komt de krimp van de vliegvelden Schiphol, Den Haag/ Rotterdam en Eindhoven in zicht.

De provincie Zuid-Holland laat onderzoeken of een andere invulling van Rotterdam The Hague Airport de financiering van een nieuwe luchthaven op een andere plek mogelijk maakt.
De provincie Zuid-Holland laat onderzoeken of een andere invulling van Rotterdam The Hague Airport de financiering van een nieuwe luchthaven op een andere plek mogelijk maakt. 

Vermindering van NOx-emissies afkomstig van vliegtuigmotoren is op de korte termijn niet te ver- wachten. Zuiniger motoren (minder CO2) zullen volgens de commissie zelfs gaan leiden tot hogere stik- stofemissies. Ook het gebruik van bio-kerosine en/of synthetische kerosine zal niet leiden tot minder stikstofemissies.

Vermindering van het aantal vliegbewegingen is volgens de commissie een optie die op korte termijn de stikstofemissies kan reduceren. Hiermee komt de krimp van de vliegvelden Schiphol, Den Haag/ Rotterdam en Eindhoven in zicht.

Bron: rentmeesters.nu, 15 januari 2020
Aanvullende informatie van de commissie.
Gerelateerd: Onderzoek naar vertrek Rotterdam The Hague Airport.

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...