Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Groene Ruimte

Minister Schouten gaat niet handhaven bij luchthavens zonder Natuurbeschermingswetvergunning

In de tweede helft van vorig jaar is bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal handhavingsverzoeken ingediend omdat bij een aantal luchthavens geldige vergunningen binnen de Wet op natuurbescherming ontbreken.

Er is sprake van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van aan deze luchthavens gerelateerde activiteiten. Minister Schouten van LNV laat de Tweede Kamer weten dat zij handhavingsverzoeken afwijst, omdat zij dat als een onevenredige maatregel beschouwt.

Minister Carola Schouten, (foto Rijksoverheid)

Schouten laat weten dat er bij de luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol een geldige vergunning ontbreekt. Concreet zicht op legalisatie is er niet op dit moment, omdat nog geen aanvraag is ingediend. Zij vindt het onevenredig om in afwachting daarvan feitelijk te handhaven, gezien het belang van deze luchthavens vanwege in dit gebruiksjaar geldende internationale verplichtingen. Daarom heeft de minister de handhavingsverzoeken van Coöperatie Mobilisation for the Environment afgewezen.

Deze informatie is afkomstig van het Ministerie van LNV, 02/04/20
Bron: Groene Ruimte, 3 april 2020
Lees hier de motiviatie van het ministerie van LNV.
Lees ookMinister erkent dat luchthavens ‘fout’ zitten, maar grijpt niet

VERENIGINGS NIEUWS

 • BTV neemt deel in nieuwe Participatie-proces RTHA

  De luchthaven is verplicht een nieuwe vergunning, een Luchthavenbesluit, aan te vragen.

  Lees meer...  
 • Contributie niet verhoogd

  Evenals vorig jaar, wordt de contributie factuur gestuurd voorafgaand aan de ALV. Het lidmaatschap is ook dit jaar niet verhoogd.

  Lees meer...  
 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...