Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

1Vandaag LogoMinister erkent dat luchthavens ‘fout’ zitten, maar grijpt niet in.

Deze zeer dubieuze uitspraak van minister heeft in de media veel stof doen opwaaien.

Nederlandse luchthavens van de Schipholgroep (en dat zijn alle commerciële luchthavens) ontbreekt het aan natuurvergunningen. Hierdoor spuiten de toestellen veel meer verontreiniging over natuurgebieden en over de mensen dan wat zou mogen.

 Minister Carola Schouten, (foto Rijksoverheid)

Verzoek tot handhaving

Na een verzoek om handhavend op te treden tegen het ontbreken van een milieuvergunning, erkent Carola Schouten (LNV) deze fout, maar geeft aan daar nu nog niet tegen op te treden (te handhaven) omdat het nu al zo lang duurt.voor de gewone burger die meteen gestraft wordt als hij een wet overtreedt is dit niet te begrijpen..
In plaats van nu te handhaven geeft de minister de luchthavens de tijd tot 1 oktober van dit jaar om de vergunningsaanvraag alsnog in te dienen..

Klassenjustitie

Een conclusie als deze wekt aan alle kanten de schijn op van klassenjustitie waarbij een zware vervuiler het hand boven het hoofd wordt gehouden. De motivatie dat de luchtvaart het in tijden van corona al zo zwaar heeft, vormt geen argument. Immers, andere ondernemers die onder de druk van corona zware tijden hebben worden gewoon bekeurd als zij de wet overtreden. 

Bezwaar

Het is begrijpelijk dat Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), dat minister Schouten van Landbouw en Natuur verzocht te handhaven, aankondigt bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de minister

Bestaande rechten

De exacte gevolgen voor de betrokken luchthavens zijn nog niet helemaal duidelijk. Ze krijgen tot 1 oktober de tijd een vergunningaanvraag in te dienen en te onderbouwen. Daarbij zullen ze de stikstofneerslag van alle huidige activiteiten moeten berekenen en moeten vergelijken met stikstofneerslag uit het verleden.

Volgens Schouten kan Schiphol zich beroepen op 'bestaande rechten' voor 480.000 starts en landingen. Dat is beduidend minder dan de 520.000 vliegbewegingen, inclusief klein verkeer, die vorig jaar plaatsvonden.

Krimp dreigt

Ook voor Eindhoven Airport dreigt krimp. Dat vliegveld heeft bestaande rechten uit 2007, waardoor de explosieve groei van de afgelopen jaren alsnog vergund moet worden. Het is onzeker of dat zomaar kan.

Rotterdam

Ook Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport zullen vergunningen moeten aanvragen om bestaande activiteiten te legaliseren. Lelystad Airport zal daarnaast ook een natuurvergunning moeten krijgen voor de voorgenomen uitbreiding naar 45.000 starts en landingen.

Bron: 1vandaag 3 april 2020 

Lees hier de motiviatie van het ministerie van LNV

Lees ook: rechtzaak in voorbereiding tegen RTHA

VERENIGINGS NIEUWS

 • BTV neemt deel in nieuwe Participatie-proces RTHA

  De luchthaven is verplicht een nieuwe vergunning, een Luchthavenbesluit, aan te vragen.

  Lees meer...  
 • Contributie niet verhoogd

  Evenals vorig jaar, wordt de contributie factuur gestuurd voorafgaand aan de ALV. Het lidmaatschap is ook dit jaar niet verhoogd.

  Lees meer...  
 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...