Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

RijnmondProvincie Zuid-Holland laat ‘Nul meting’ uitvoeren rond Rotterdam The Hague Airport.

Er komt een nulmeting van het geluid en de luchtkwaliteit rondom het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft hier afgelopen week mee ingestemd.

Door de coronacrisis zijn er geen passagiersvluchten meer van en naar Rotterdam The Hague Airport. De actiegroep Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) vond dat een goed moment voor een dergelijke nulmeting.

RotterdamTheHagueAirport

Aanvankelijk legden zij het verzoek voor zo'n meting in maart neer bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wezen dat verzoek af. Bij de Provinciale Staten kreeg de actiegroep afgelopen week wel een positief antwoord. De meting wordt nu in opdracht gegeven door de Provincie Zuid-Holland en krijgt daarmee een officiële status. Ook wil D66 Lansingerland de resultaten aan haar gemeenteraad geleverd krijgen.

De BTV is zeer verheugd over dit resultaat. De minister “van luchtvaartuitbreiding” Cora van Nieuwenhuizen stelt immers alles in het werk om alleen méér vliegverkeer te genereren en ziet niet in welk achterhaald systeem zij nastreeft. Om de enorme vervuiling door geluidsoverlast en uitstoot te verdoezelen is er al jaren voor gekozen de effecten van luchtvaar niet te meten, maar te berekenen. Het voordeel van berekeningen is dat je deze eenvoudig kunt manipuleren om op het gewenste resultaat uit te komen.
Met de ‘nul’ meting weten we voor eens en altijd hoe een leven is zonder luchtvaart en is er een duidelijke referentie beschikbaar in het geval de overlast weer begint.

Bron: Rijnmond.nl 26 april 2020

Lees ook: Motie nul-meting

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...