Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Algemeen DagbladFors meer meldingen van geluidsoverlast door vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport

Het aantal meldingen over geluidsoverlast door vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport is vorig jaar fors toegenomen, meldt de milieudienst DCMR.

RTHA + vliegtuig Stop vliegtuigoverlast

In 2019 ging het om ruim 62.650 meldingen, waarmee het aantal meldingen met 81 procent steeg ten opzichte van 2018. Het aantal vluchten was volgens de milieudienst vergelijkbaar met het aantal in 2018.
In totaal waren er 1886 melders. Het aantal frequente melders verdubbelde naar 72 personen, 4 procent van het totaal aantal melders. Zij zijn verantwoordelijk voor 75 procent van de meldingen.

In de gemeenten Rotterdam (105 procent) en Schiedam (205 procent) steeg het aantal meldingen fors. Maar het aantal meldingen uit gemeenten die op grotere afstand van de luchthaven liggen, steeg relatief meer. De meeste meldingen gaan over de commerciële luchtvaart en vooral over de vliegtuigbewegingen in de vroege ochtend, van 07.00 tot 08.00 uur, of late avond, van 22.00 tot 01.00 uur.

Trends

De toename van het aantal meldingen is volgens DCMR deels te verklaren door een aantal trends in het gebruik van de luchthaven en het (omliggende) luchtruim. ,,De zomerperiode onderscheidt zich qua aantal vluchten steeds meer van de winter waardoor het verschil in geluidproductie tussen beide perioden steeds groter wordt.” Ook de invloed van het Schipholverkeer zorgt volgens de dienst voor afwijkende vliegtuigbewegingen, wat meer hinder voor de omwonenden oplevert.

De milieudienst adviseert een onderzoek naar de optimalisatie van vertrekroutes voort te zetten. Daarnaast beveelt DCMR aan om de trends in het gebruik van de luchthaven die extra hinder veroorzaken, zoveel mogelijk te ontmoedigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invloed van Schipholverkeer en het ‘door de nacht heen vliegen’ waardoor ‘s avonds laat gestart en ‘s ochtends vroeg geland wordt.

Bron: AD, 20 mei 2020

Lees ook: overzicht van afgelopen DCMR-rapportages Rotterdam The Hague Airport.

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...