Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

SchipholWatchTien jaar oude TU-studie haalt luchtvaartnota onderuit

De luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen leunt zwaar op technologische vooruitgang. Alle problemen lossen zich volgens de nota vanzelf op met de komst van minder lawaaiige en minder vieze vliegtuigen.

Vliegtechnologie is volstrekt ontoereikend

Maar op de TU Delft wisten ze het tien jaar geleden al. De vooruitgang in vliegtechnologie is volstrekt ontoereikend om de negatieve effecten van steeds meer vliegen teniet te doen. En dat geldt tot ten minste het jaar 2050, toevalligerwijs ook het eindjaar van de recent gepubliceerde conceptnota.

Dit blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek van professor Alexander de Haan, destijds uitgevoerd onder de hoede van de faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek. De Haan werd in 2013 uitgeroepen tot beste hoogleraar van de Technische Universiteit in Delft.

Porfessor Alexander de Haan

In zijn research paper ‘Sufficient Scope in Current Aircraft Technology Developments?‘ stelt hij dat de jaarlijkse gemiddelde groei van het vliegverkeer met 5 à 6 procent veel te groot is om de negatieve gevolgen ervan te kunnen opvangen met nieuwe vliegtuigtechnologie.

“Het antwoord is ronduit nee. De huidige ideeën voor vernieuwingen zullen tot ten minste 2050 niet in staat zijn de schadelijke effecten te compenseren”, aldus De Haan in zijn stuk.

De huidige ideeën voor vernieuwingen zullen tot ten minste 2050 niet in staat zijn de schadelijke effecten te compenseren

Hooguit 15 tot 30 procent verbetering mogelijk

“Tot 2050 zullen we hooguit nog 15 tot 30 procent kunnen afsnoepen van de uitstoot per gevlogen passagierskilometer, afhankelijk van welke uitstoot je bekijkt.”

“De verwachte groei van het aantal vliegtuigkilometers is vele keren groter dan de positieve impact van vernieuwende technologieën.”

“We moeten ons afvragen of de negatieve consequenties van het vliegen gezien dienen te worden als probleem, of niet. Als de samenleving het als een probleem ziet, dan moet er substantieel meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe technologieën om dat probleem te kunnen oplossen.

Ook zal er serieus gekeken moeten worden naar niet-technologische opties om de negatieve effecten te verkleinen.”

Lager en trager vliegen?

Wat die niet-technologische opties dan moeten zijn, heeft De Haan in dit onderzoek niet bekeken. Wel heeft hij een aantal ideeën opgedaan. Zo kan de maatschappij kiezen voor het versneld uitfaseren van oude technologie zo gauw er efficiëntere techniek beschikbaar komt.

Ook zou er een nieuwe categorie vliegtuigen kunnen worden ontwikkeld die minder snel en minder hoog vliegen en daardoor brandstof besparen, aldus De Haan. Dit laatste heeft dan wel weer negatieve gevolgen voor de geluidshinder, zo erkent hij.

Bron: SchipholWatch, 24 juni 2020

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...