Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Algemeen Dagblad, AD‘Groei Rotterdam Airport mag nieuwbouwplannen Schiedam niet in de weg zitten’

De woningbouwplannen van Schiedam mogen niet beperkt worden vanwege de groei van de luchtvaart en dan met name door de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Dat schrijft het Schiedamse stadsbestuur in zijn zienswijze als reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.

In de provincie Zuid-Holland geldt een woningtekort. Daarom moeten er de komende jaren zo’n 250.000 huizen worden gebouwd, waarvan zesduizend in Schiedam. De wens bestaat om dit zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te doen, wat leidt tot meer hoogbouw omdat er weinig ruimte is.

RV RotterdamTheHagueAirport 8

Het Schiedamse stadsbestuur schrijft te hechten aan de waarde van de vliegveiligheid, maar vindt dat er ook ruimte moet zijn voor maatwerk voor toekomstige hoogbouw op de aanvlieg- en vertrekroutes naar de luchthaven. Het college vreest dat in deze gebieden het geluidniveau ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ zal zijn, met alle negatieve gevolgen van dien voor de verkoop van de woningen.

(Geen) draagvlak

‘Zestienhoven’ maakt er geen geheim van graag te willen uitbreiden, vooral met het aantal commerciële vluchten. Hiermee neemt ook de overlast toe, met name voor de bewoners van Schiedam-Noord. Het stadsbestuur benadrukt in de zienswijze nogmaals dat er voor groei geen draagvlak is in de regio. Ook heeft het zorgen over de toename van het aantal nachtvluchten en de vluchten in ‘de randen van de nacht’. Het stadsbestuur noemt die ‘onacceptabel’.

Bron: AD, 27 juli 2020

VERENIGINGS NIEUWS

 • BTV neemt deel in nieuwe Participatie-proces RTHA

  De luchthaven is verplicht een nieuwe vergunning, een Luchthavenbesluit, aan te vragen.

  Lees meer...  
 • Contributie niet verhoogd

  Evenals vorig jaar, wordt de contributie factuur gestuurd voorafgaand aan de ALV. Het lidmaatschap is ook dit jaar niet verhoogd.

  Lees meer...  
 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...