home-page-banner-neeLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHA

 

 

Persbericht

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Vliegveld (BTV) heeft zijn reactie gepubliceerd op het concept advies van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Vliegveld (RTHA) (BRR) over regionaal draagvlak Luchthavenbesluit RTHA.

Lees meer...

Meer tegenstanders dan voorstanders uitbreiding RTHA

PERSBERICHT
63% meer personen tegenstander van uitbreiding RTHA, dan voorstander.

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft de handtekeningen van 2.557 personen tegen uitbreiding van vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA) aangeboden aan de voorzitter van de zgn. Bestuurlijke Regiegroep RTHA, mevr. A. Bom, gedeputeerde bij de provincie Zuid Holland.

In de BRR zijn ook de betrokken wethouders van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland vertegenwoordigd. De BTV was eind 2016 een petitie gestart, waarbij mensen konden aangeven dat zij willen dat de politiek de omwonenden van RTHA en het leefmilieu beschermen, en daarom de geluidsruimte van RTHA niet uitbreiden. Om zo geluidsoverlast, slaapverstoring, broeikasgassen en luchtverontreiniging te voorkomen. De BTV is verheugd dat meer dan 2.500 personen de BTV petitie hebben ondertekend.
Als reactie op de BTV petitie, startten de voorstanders van uitbreiding van RTHA eveneens een petitie. Zij wilden aantonen dat ‘uitbreiding RTHA niet mag en kan worden tegengehouden door enkele honderden bewoners’. De petitie pro uitbreiding is uiteindelijk ondertekend door 1.566 personen.
Als we de resultaten van beide petities naast elkaar leggen, en ons realiseren dat personen beide petities in exact dezelfde periode hebben kunnen ondertekenen, en dat voor- en tegenstanders van uitbreiding allebei hun best hebben gedaan om beide petities te laten ondertekenen, dan blijkt dus dat er 63% meer tegenstanders zijn van uitbreiding RTHA, dan voorstanders.

*****************
einde bericht

Download hier de het pers-bericht in PDF.
Foto’s van de aanbieding, waarop, naast eerder genoemde gedeputeerde, ook staan de BRR leden: de wethouders Pex Langenberg van Rotterdam en wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland.
2017-04-14-BTV-petitie 2017-04-14-BTV-petitie1

Reactie GGD Rijnmond op voorgenomen uitbreiding Rotterdam the Hague Airport

Persbericht

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) voelt zich gesteund in zijn standpunten nu ook de GGD Rotterdam Rijnmond een kritisch advies heeft uitgebracht over de overlast door (groei van) vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Lees meer...

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering-BTV

PERSBERICHT

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VERENIGING BEWONERS TEGEN VLIEGTUIGOVERLAST
ROTTERDAM - AIRPORT (BTV) OP DINSDAG 28 MAART 2017.


Ook dit jaar houdt de vereniging BTV weer zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) in het wijkgebouw de Castagnet, gelegen aan de Larikslaan 200 te Rotterdam – Schiebroek, en wel op dinsdag 28 maart 2017 om 20.00 uur tot maximaal 22.30 uur.

Ook dit keer zijn niet alleen BTV leden welkom, maar ook andere belangstellenden, waaronder nadrukkelijk ook de lokale media.

Inmiddels heeft de BTV 620 leden, lees gezinnen. Tijdens de ALV komen o.a. aan de orde het verslag van de voorgaande ALV van 16 maart 2016, het jaaroverzicht 2016 waarin globaal wordt stilgestaan bij de ondernomen activiteiten, het financiële jaaroverzicht 2016 en de samenstelling van het bestuur.

Het bestuur zal haar leden zoveel mogelijk weer bijpraten over de huidige stand van zaken rondom de voorgenomen uitbreiding van het RTHA. Ook zal worden stil gestaan bij de beroepszaak die de BTV m.b.t. de nachtvluchten op RTHA heeft aangespannen bij de Rechtbank van Rotterdam tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voorts zal de voortgang van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan RTHA worden teruggekoppeld.

Uit het jaarverslag 2016 en onze nieuwbrieven moge blijken dat de BTV veelvuldig overleg heeft met de politiek en de ambtenaren op met name provinciaal- en gemeentelijk niveau, en met overheidsdiensten als de DCMR en de ILT. Maar daarnaast ook met de luchthaven zelf, met Transavia, en met andere bewonersverenigingen in Rotterdam en omliggende gemeenten.

Indien u onze ALV wilt bijwonen, dan graag even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Einde persbericht

Download hier het bericht als PDF.

REACTIE BTV op advies van de Verkenner.

 Rotterdam, 6 maart 2017

Persbericht.


De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft een reactie opgesteld op het recente advies van de zgn. verkenner Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

* De BTV vindt dat het advies getuigt van een brede oriëntatie, die de verkenner de afgelopen periode heeft gedaan.

* De BTV sluit zich aan bij de hoofdconclusie van de verkenner, namelijk dat er geen draagvlak is voor groei van RTHA.

* De BTV sluit zich ook aan bij de conclusie van de verkenner dat er wel draagvlak is voor het versterken van het zakelijk profiel binnen de huidige vergunde milieuruimte.

* De BTV onderschrijft eveneens het advies van de verkenner dat het contract tussen de gemeente Rotterdam en Schiphol (dringend) aan actualisatie toe is.

* Wat de, op zich logische, uitplaatsing van het maatschappelijk helikopterverkeer betreft, pleit de BTV voor het goed in kaart brengen van de effecten van uitplaatsing. De BTV opteert voor een variant op het advies van de verkenner op dit punt. Allereerst zou de geluidscontour van de nieuwe heli-locatie in mindering moeten worden gebracht op de huidige vergunde geluidsruimte van RTHA. Voorts is de BTV er voorstander van dat de resterende vrijkomende geluidsruimte 50/50 wordt verdeeld over RTHA en omwonenden. Een dergelijke verdeling is op andere luchthavens inmiddels gebruikelijk, is in de geest van coalitieakkoord in Lansingerland, en sluit aan bij het streven van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) om de hinder van RTHA voor omwonenden te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Tot slot is de BTV er voorstander van dat de vrijkomende geluidsruimte sowieso alleen wordt ingezet voor zakelijke bestemmingen.

* Wat betreft het punt van nachtvluchten op en openingstijden van RTHA zal uitplaatsing van de heli’s tot minder nachtvluchten rond RTHA moeten leiden. Voorts pleit de BTV er voor om in het nieuwe Luchthavenbesluit het nachtregiem ’s avonds al om 22u in te laten gaat en in het weekend tot 10u voort te laten duren. Ook zouden er minder categorieën van toegestane nachtvluchten in het Luchthavenbesluit moeten worden opgenomen, dan de 9 categorieën toegestane nachtvluchten uit de huidige Omzettingsregeling.

* De BTV is, met de verkenner, voorstander van verbetering van de communicatie.

Einde persbericht.

Download hier het persbericht als PDF

Verkiezing Tweede kamer 2017

Rotterdam, 25 februari 2017.

Persbericht


De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) heeft de verkiezingsprogramma’s van de zittende partijen in de Tweede Kamer gecheckt op wat zij aan standpunten innemen als het gaat om luchtvaart en milieu.

De meeste partijen gaan niet specifiek in op vliegveld Rotterdam the Hague Airport (RTHA). Alleen D66 spreekt expliciet over de noodzaak om ook bij RTHA te streven naar een optimale balans tussen vliegen, wonen en het beschermen van de natuur.

Gekeken is naar wat partijen vinden van zaken als luchtkwaliteit, (ultra)fijnstof, CO2 beprijzing luchtvaart, geluidsnormen, groei van de luchtvaart, kerosineheffing, Schiphol en Lelystad.

• PvdA, SP, D66, CU, Groen Links, en PvdD zijn partijen die in de ogen van de BTV positief scoren, gezien vanuit het belang van omwonenden rond RTHA.
• VVD, SGP en 50Plus scoren negatief.
• CDA volstaat met algemeenheden, en PVV zegt over deze thema’s niets. (0)

Op onze website www.BTV-RotterdamAirport.nl en facebookpagina https://www.facebook.com/BTV.RotterdamAirport.nl hebben we een totaal overzicht gepubliceerd van de standpunten van genoemde partijen, zie https://goo.gl/r7w0Y8

Dowload Persbericht als PDFCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Presentatie ALV

  Beste leden,

  Lees meer...  
 • NIEUWE APP om zelf geluid te meten…

  … en centraal te registreren! Nu beschikbaar

  Lees meer...  
 • BTV in het zonnetje gezet

  Klein feestje voor Vereniging BTV-RotterdamAirport

  Lees meer...  
 • Geen draagvlak, toch meer vliegen? Dien schadeclaim in

  Lees meer...