BTV-Ledennieuws

Brief aan Gemeente Rotterdam: Rapport GGD Rotterdam-Rijnmond

(26 juni 2008) Geachte wethouders,

De Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast (BTV) wil U graag het volgende voorleggen. Wij zijn U erkentelijk dat de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond enige tijd geleden aan Meijers Research opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de beleving van de omgeving en het v66rkomen van hinder bij omwonenden van Rotterdam Airport.

Vergelijkbare onderzoeken zijn eerder gedaan in 1997 en 2001. Het recente onderzoek is in februari 2008 gepubliceerd.

Het onderzoek toont overduidelijk aan dat de totale hinderbeleving door geluid van Rotterdam Airport in Hillegersberg Zuid/Schieboek en Overschie (en Noordelijk Schiedam en Bergschenhoek), relatief ongunstig is. Vooral in eerstgenoemde twee gebieden is de overlast t.o.v. 2001 aanzienlijk toegenomen. Vooral de hinder in de ochtend en middag is toegenomen to.v. 2001. En ook de hinder in het weekend is beduidend toegenomen t.o.v. 2001. De impact van het geluid van vliegtuigen op het woongenot is toegenomen. 15% van de mensen in de zgn. Hinder* gebieden (o.a. ScMebroek) vindt dat hun woning meer waard zou zijn als er geen luchthaven zou zijn. 76% van de mensen vindt dat klagen over vliegtuiglawaai (bij de DCMR Milieudienst Rijnmond) niet helpt. 62% van de mensen gelooft dat de milieusituatie rond Rotterdam Airport zal verslechteren. 52% van de mensen in de Hinder* gebieden vindt dat de overheid (veel) te weinig doet.

De BTV vindt dit belangwekkende en tegelijk schokkende informatie. Onze eerste vraag aan U is dan ook of U deze mening deelt.

Via het collegeprogramma ‘De Stad van aanpakken: een Rotterdams resultaat voor de periode 2006-2010′, laatst nog bevestigd in debatten in de Rotterdamse gemeenteraad over Rotterdam

Airport op 15 maart 2007 en 14 juni 2007, heeft U als wethouders van de gemeente Rotterdam ons beloofd *te streven naar vermindering van de geluidsoverlasf. Uit de rapportage van de GGD blijkt dat de geluidhinder thans alleen nog maar is vermeerderd.
Onze tweede vraag aan U is aan ook: welke aanvullende maatregelen gaat U treffen om te komen tot vermindering van de geluidsoverlast?

Afschrift van deze brief zonden wij aan de Raadscommissie Economie, de Rotterdamse deelgemeenten Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, en de gemeenten Schiedam en Lansingerland.

Met vriendelijke groet,

S. Sinnecker
Voorzitter/secretaris van het bestuur van de BTV.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?

 


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...