Participatieproject RTHABTV neemt deel in nieuwe Participatie-proces RTHA

De luchthaven is verplicht een nieuwe vergunning, een Luchthavenbesluit, aan te vragen.

Al jaren ‘bungelt’ de luchthaven en dus de omwonenden in een overgangsregeling. Hierdoor zijn veel zaken niet helder geregeld.
is wettelijk verplicht tot een participatietraject bij de besluitvorming over een Luchthavenbesluit. Het participatieproces om te komen tot een voorkeursscenario vraagt niet alleen om goede begeleiding van het proces, maar vooral ook om tijd en aandacht voor de verschillende betrokkenen. De gedachtengang is dat er een voorstel moet volgen waarin alle partijen vooraf zijn gehoord en gekend. Dit voorstel gaat naar de minister. Er wordt aangenomen dat een voorstel met een collectief draagvlak integraal wordt overgenomen.

Gemengde gevoelens

De BTV staat hier met gemengde gevoelens in. Het mag duidelijk zijn dat een groeiscenario op geen enkele wijze acceptabel is. Verder heeft de geschiedenis geleerd dat veel andere vormen van ‘inspraak’ uiteindelijk op een teleurstelling uitliepen. Gelijktijdig is het op voorhand afstand doen van alle rechten om mee te denken niet goed voor de vereniging en de leden omdat dan voor ons wordt besloten.
De BTV staat kritisch in het proces en heeft de organisatoren uitgedaagd hard te maken dat deze inspraakronde niet de ‘zoveelste’ fopspeen is.
Belangrijk verschil ten opzichte van eerdere luchtvaartplannen is dat tot dusverre eerst alles binnenskamers werd beklonken en dat daarna een pro-forma inspraak volgde. Deze keer wordt begonnen met de inspraak en zouden de plannen hierop moeten worden afgestemd.

Meerdere belangen

Vergeet niet dat naast de BTV nog een dertigtal andere groepen vertegenwoordigd zijn. De bedoeling is dat de BTV als zelfstandige (en enige) bewonersgroep vertegenwoordigd blijft en dat andere partijen moeten worden samengevoegd waardoor er niet meer dan circa tien gesprekspartners over blijven.
De BTV ziet deze ontwikkelingen aan en spreekt de hoop uit dat de resterende 9 partijen niet louter bestaan uit luchtvaartlobbyisten.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over dit proces, kijk op www.luchthavenbesluit.nl
Gerelateerd: Rotterdammers geloven niet meer in participatie

 Gepubliceerd: 15 januari 2021