Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

CBSNederlandse luchtvaartsector goed voor 13 miljard kilo CO2 uitstoot

Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) komt met deze onthutsende cijfers.

In 2016 stootte de Nederlandse luchtvaartsector bijna 13 miljard kilo aan CO2 uit. Dit is met inbegrip van de uitstoot in buitenlandse luchtruimen. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, zit er niet in. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 6,5 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van broeikasgassen, in zogeheten broeikasgasequivalenten, is kleiner, minder dan 6 procent. Dit komt omdat de luchtvaart weinig lachgas en methaan uitstoot.

GESUBSIDIEERDE UITSTOOT

De CO2-uitstoot door de luchtvaart hangt sterk samen met het aantal vliegbewegingen, dat op haar beurt weer een relatie vertoont met de economische ontwikkeling. Wel is het tempo waarin de CO2-uitstoot stijgt na 2000 duidelijk afgevlakt. Een duidelijk gevolg van prijsstunters in de luchtvaart zorgt voor 'vraag' naar vluchten, dus meer CO2 uitstoot. Helaas wordt de prijs kunstmatig laag gehouden door subsidies van de overheid: kerosine is vrij van accijns en BTW. Ook vliegtickets genieten van een BTW-reductie waarmee de overheid indirect bijdraagt aan de groei van het aantal vliegbewegingen en daarmee aan de CO2 uitstoot.

NOG ERGER

De emissies door de internationale luchtvaart zijn overigens geen onderdeel van de emissie-berekeningen van het IPCC en vallen buiten het akkoord van Parijs.

75 MILJOEN KILO STIKSTOFOXIDEN

Aan stikstofoxiden (NOx) stootte de luchtvaart iets minder dan 75 miljoen kilo uit in 2016. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale stikstofoxide-uitstoot door de Nederlandse economie ligt de laatste jaren rond de 16 procent. De bijdrage van de luchtvaart aan de totale uitstoot van verzurende stoffen, in zogeheten zuurequivalenten, is kleiner, rond de 9 procent. Dit komt omdat de luchtvaart verhoudingsgewijs weinig zwaveloxide uitstoot en helemaal geen ammoniak.

Lees het deprimerende bericht op CBS.nl

CBS-CO2-uitstoot Vliegtuigen  CBS-NOx-uitstoot VliegtuigenCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Rotterdam Airport, Dankjewel!

  Niet veel leden zullen deze titel direct begrijpen. Maar er is zeker een aanleiding om de directie van het vliegveld te danken.

  Lees meer...  
 • Meetpunten geplaatst

  Enorme dank aan de honderden spontane bijdragers van de crowdfundactie!

  Lees meer...  
 • Nul meting ultrafijnstof en geluid Rotterdam The Hague Airport

  Hoe schadelijk zijn vliegtuigen nou echt voor onze gezondheid?

  Doelbedrag : 13.000 euro

  Lees meer...  
 • Nieuwe ALV in najaar

  Het coronavirus verhindert ons nog steeds om een nieuwe uitnodiging te sturen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die oorspronkelijk gepland stond voor eind maart j.l..

  Lees meer...