Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Strategisch advies in opdracht van de rijksoverheid

De Alderstafels zijn overlegtafels die het kabinet adviseren over de balans tussen de groei van luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad hinderbeperking en de kwaliteit van de leefomgeving. Bij het uitvoeren van deze opdracht kan het voorkomen dat ook over Rotterdam The Hague Airport geadviseerd wordt. Bij voorbeeld in het strategisch advies (tot 2020) dat de Alderstafel in 2008 uitgebracht heeft.

Uit bijgevoegde de kabinetsreactie op het advies van de Alderstafel blijkt dat de verantwoordelijke minister, te weten Camiel Eurlings (CDA) heeft besloten om vluchten van Luchthaven Schiphol naar RTHA airport te verplaatsen. Omdat de Alderstafel primair uitwijk naar de luchthavens Eindhoven Airport en Lelystad Airport onderzocht heeft is het de vraag of de advisering rondom hinderbeperkende maatregelen bij RTHA niet onderbelicht zijn gebleven ten aanzien van Eindhoven Airport en Lelystad Airport.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.