Luchtvaartnota - actualisatie 2011 (Rijksoverheid)

Bij de aantreding van het kabinet Rutte in oktober 2010 heeft de Tweede Kamer gevraagd een actualisatie op te stellen van het in de Luchtvaartnota geformuleerde beleid en de uitwerking hiervan. Via de actualisatiebrief van het kabinet van januari 2011 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop het kabinet uitwerking wil geven aan de in de Luchtvaartnota aangekondigde beleidmaatregelen. Wilt u de actualisatie 2011 van de luchtvaartnota lezen klik dan hier.

Luchtvaartnota 2009 (Rijksoverheid)

In de Luchtvaartnota heeft het kabinet doelstellin- gen geformuleerd, die alleen samen met de luchtvaartpar- tijen kunnen worden bereikt. Het kabinet ziet het als zijn verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen en – waar nodig – ook grenzen te stellen om deze doelstellingen te realiseren. Hiermee borgt het kabinet de publieke belangen, die in het geding zouden kunnen komen. Om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk doel, heeft het kabinet een strategie bepaald.

Enkele fragmenten uit de luchtvaartnota:

Pagina 72: Verder zal de focus van de luchthaven – waar mogelijk – nog meer gericht moeten worden op het bieden van een diensten- en bestemmingenmix, die maximaal bijdraagt aan het zakelijk karakter van de luchthaven.

Pagina 97: Voor de overige luchthavens van nationale betekenis geldt in de eerste plaats de algemene doelstelling om waar mogelijk hinderbeperkende maatregelen en innovatieve technologieën door te voeren. Daarnaast zet het kabinet in op maatwerk, als bij de aanpassing van luchthavenbesluiten vergroting van de geluidsruimte aan de orde is. Maatwerk is voor de hand liggend, met het oog op de zeer uiteenlo- pende ligging van de verschillende luchthavens. De ene luchthaven ligt in zeer dunbevolkt gebied en de andere ligt in bewoond gebied (zoals Rotterdam). Voor iedere luchthaven moet dus maatwerk gekozen worden. Dit via doelgerichte overlegstructuren (zie hoofdstuk 7). Doel is dat de aanpassing van de luchthavenbesluiten wordt afgestemd op de gewenste ontwikkeling en de mogelijkheden tot hinderbeperking van de betreffende luchthaven.

Als u de luchtvaartnota 2009 wilt lezen klik dan hier.

Dossier-Politiek-s

Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt.

Dagblad070Raad tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport

De Haagse gemeenteraad heeft zich uitgesproken tegen een uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Een meerderheid stemde donderdagavond voor een motie van de Partij voor de Dieren.

Lees meer...

Trouw logoKrimpen in de luchtvaart is opeens geen taboe meer

Altijd dook er weer ruimte op om Schiphol verder te laten groeien. Nu is dat automatisme doorbroken. Een analyse Stikstof

Lees meer...

Provincie Zuid Holland

BTV sprak in bij de statencommissie Bereikbaarheid en Energie van de Provinciale Staten.

De BTV sprak op 27 november 2019 in bij de statencommissie Bereikbaarheid en Energie van de Provinciale Staten. 

Lees meer...

Ministerie van Verkeer en WaterstaatReactie van BTV op groeiplannen van minister

Reactie van de vereniging BTV en SATL  op de voorgenomen groeplannen van minister, die plots werden gepubliceerd.

Lees meer...

Zuid-HollandGeen mogelijkheden uitplaatsing helikopterhaven Rotterdam The Hague Airport

De BRR – waarin bestuurders van de provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam zitting hebben – voerde het onderzoek uit na een verkenning van Joost Schrijnen in 2017.

Lees meer...Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport