Samenvatting standpunten politieke partijen Tweede Kamer verkiezing 2012

In aanloop op de Tweede kamer verkiezingen van 12 september 2012 heeft de BTV de standpunten van de verschillende politieke partijen verzameld betreffende de ontwikkeling van de luchtvaartsector, dus (impliciet) ook voor Rotterdam-The Hague Airport)!  

Lees meer...

Dossier-Politiek-s

Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt.

Rotterdam-GemeenteGemeente reageert op vragen BTV

Op 29 november 2016 sprak de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) in bij hoorzitting over wijzigingen bestemmingsplannen Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Lees meer...

Dossier-MER-BESTEMMINGSplan01BTV Spreekt in over bestemmingsplan RTHA

Inspreektekst vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) bij hoorzitting 29 november 2016 over wijzigingen bestemmingsplannen Rotterdam the Hague Airport (RTHA).

Lees meer...

BTV-RotterdamAirportReactie BTV op wijziging bestemmingsplan RTHA

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) reageert schriftelijk op de hoorzitting van subcommissie bestemmingsplannen van 28 juni jl. Middels ondderstaande brief wil de vereniging inspreken.

Lees meer...

Omroep WestNegatief advies voor tram Den Haag-RTHA

Een onpartijdig extern onderzoeksbureau concludeert dat er geen kansen zijn voor een rechtstreekse tram verbinding tussen Rotterdam The Hague Airport en Den Haag Centraal Station.

Lees meer...

BTV reageert op Masterplan RTHA 2023Rotterdam-The-Hague-Airport

In het Masterplan RTHA schetst de luchthaven waar zij de komende 10 jaar met RTHA naar toe wil. RTHA wil op zijn grondgebied 47.000 m2 extra kantoor- en bedrijfsruimte creëren, 400 extra hotelkamers, ruimte voor vergroting van terminal en hangars en vele extra parkeerplaatsen.

Lees meer...

Dossier Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

(vergroten capaciteit & nevenactiviteiten RTHA)Dossier-MER-BESTEMMINGSplan

  

2017  
11-05-17  Reactie BTV op het concept advies van BRR  
11-04-17  Toename aantal vluchten bij uitplaatsing helicopters
21-02-17  BTV  Spreekt in bij Gebiedscommissie HiS (Hillegersberg/Schiebroek)
20-02-17  BTV Spreekt in bij Gebiedscommissie Schiebroek
   
2016  
13-12-16

Gemeente reageert op inspreektekst BTV

29-11-16

Inspreektekst BTV op hoorzitting inzake bestemmingsplannen RTHA

20-7-16

Reactie Vereniging BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA

20-1-16   

Zienswijze Gemeente Lansingerland op ontwerp bestemmingsplannen“Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

20-1-16

Zienswijze Gemeente Schiedam ontwerp bestemmingsplan "Rotterdam The Hague Airport" (RTHA)

16-1-16

Zienswijze Vereniging BTV op ontwerp bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

   
2015     
17-8-15 Advies aan bevoegd gezag door commissie MER (excl. Ingediende zienswijzen)
2015 Advies aan bevoegd gezag o.b.v. Ingediende zienswijze (nog niet online aangetroffen)
04-2015 Advies: "geen tram naar Rotterdam The Hague Aiport".
05-8-15 Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”
   
2014  
15-7-14 Reactie BTV op Masterplan RTHA
30-4-14 Reactie BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA 
30-4-14 Reactie BTV (ingediende zienswijze) op nRD wijziging Bestemmingsplan
15-4-14 Bijlage nRD: Masterplan RTHA t/m 2023 (opgesteld april 2013; gepubliceerd april 2014)
26-3-14 Publicatie bevoegd gezag start MER-procedure
   
2013  
apr-13 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (nRD) wijziging Bestemmingsplan
   

Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport