gemeente-schiedamSchiedam verzet zicht tegen bestemmingsplan RTHA

Gemeente Schiedam heeft zich kritisch opgesteld tegenover de ontwerp bestemmingsplan rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Lees meer...

Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 11 december 2015 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 21 januari 2016) de ontwerpbestemmingsplannen " Rotterdam The Hague Airport”(NL.IMRO.0599.BP1041RdamAirport-co01) en “Parapluherziening geluidzone RTHA” (NL. IMRO. 0559. BP1082PaplugzRTHA-ON01 Rotterdam) met de bijbehorende planMER,  voor een ieder ter inzage liggen bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a.

Lees meer...

Stemming over over terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof

Tweede-KamerBetreft: "Nader gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 31936, nr. 239) over terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof"

Nummer: 2014D47691
Publicatiedatum: 18 december 2014
Eerste ondertekenaar: Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL
Hyperlink: Lees hier de motie en stemming

MER procedure - stappenAlgemene informatie over MER procedures

MER procedures zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. Vele mensen vinden een MER procedure nogal complex en dat is niet vreemd; dergelijke procedures dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd, omdat ze een belangrijk doel dienen. Om het begrip "MER procedure" duidelijker te maken hebben wij een aantal nuttige links verzameld over dit ondewerp.

Lees meer...

Ontwerpvisie Ruimte en mobiliteit 2014 (Provincie Zuid-Holland)

Vooruitlopend op de definitieve Visie Ruimte en mobiliteit heeft de Provincie een Ontwerpvisie ter inzage gelegt.

Lees meer...

Uitbreidingsprocedure vergunning RTHA 2014 (MER procedure)

maart 2014 - Conform regelgeving mag elke 5 jaar het Luchthavenbesluit opnieuw worden vastgesteld. Op dergelijke momenten kan besloten worden om de geluidscapaciteit van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) te verkleinen, gelijk te houden of te verruimen. Het eerstvolgende moment waarop dit mogelijk is in 2014. Voor een dergelijke uitbreiding dient een MER-procedure gevolgd te worden.

Lees meer...

Reactie lagere overheid (Provincie Zuid-Holland is penvoerder) aan Minister Eurlings (2007)

Op verzoek van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (juli 2007) heeft de heer Van Heijningen een verkenning gehouden naar oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak inzake het aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport. Deze verkenning is gehouden met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en Zuid-Holland. Dit heeft geresulteerd in het document 'Verkenning draagvlak aanwijzingsbesluit Rotterdam Airport' juli-september 2007. Dit document is voor de bestuurlijke besluitvorming relevant omdat Minister Eurlings mede op basis van dit document heeft besloten dat Rotterdam The Hague Airport verder mag uitbreiden (22-09-2010). Wilt u dit document lezen klik dan hier.Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport