BTV reageert op Masterplan RTHA 2023Rotterdam-The-Hague-Airport

In het Masterplan RTHA schetst de luchthaven waar zij de komende 10 jaar met RTHA naar toe wil. RTHA wil op zijn grondgebied 47.000 m2 extra kantoor- en bedrijfsruimte creëren, 400 extra hotelkamers, ruimte voor vergroting van terminal en hangars en vele extra parkeerplaatsen.

Lees meer: 2014 - Reactie op Masterplan RTHA 2023

Dossier Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

(vergroten capaciteit & nevenactiviteiten RTHA)Dossier-MER-BESTEMMINGSplan

  

2020  
14-02-20 Aanzienlijk meer vluchten RTHA aan randen van de dag
2019  
20-02-19 Motie Groenlinks onderzoek andere invulling gronden RTHA
20-02-19 BTV spreekt in bij Provincie Zuid-Holland
2018  
14-08-18  Minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwoord vragen van Tweede Kamer
20-07-18  Vragen in de tweede kamer rond MKBA rapportage van RTHA
21-03-18  RTHA door Raad van State teruggefloten
16-01-18  BTV stuurt persbericht n.a.v. herziene toekomstvisie RTHA
2017  
11-05-17   Reactie BTV op het concept advies van BRR  
11-04-17  Toename aantal vluchten bij uitplaatsing helicopters
21-02-17  BTV  Spreekt in bij Gebiedscommissie HiS (Hillegersberg/Schiebroek)
20-02-17  BTV Spreekt in bij Gebiedscommissie Schiebroek
   
2016  
13-12-16

Gemeente reageert op inspreektekst BTV

29-11-16

Inspreektekst BTV op hoorzitting inzake bestemmingsplannen RTHA

20-7-16

Reactie Vereniging BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA

20-1-16   

Zienswijze Gemeente Lansingerland op ontwerp bestemmingsplannen“Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

20-1-16

Zienswijze Gemeente Schiedam ontwerp bestemmingsplan "Rotterdam The Hague Airport" (RTHA)

16-1-16

Zienswijze Vereniging BTV op ontwerp bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

   
2015     
17-8-15 Advies aan bevoegd gezag door commissie MER (excl. Ingediende zienswijzen)
2015 Advies aan bevoegd gezag o.b.v. Ingediende zienswijze (nog niet online aangetroffen)
04-2015 Advies: "geen tram naar Rotterdam The Hague Aiport".
05-8-15 Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”
   
2014  
15-7-14 Reactie BTV op Masterplan RTHA
30-4-14 Reactie BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA 
30-4-14 Reactie BTV (ingediende zienswijze) op nRD wijziging Bestemmingsplan
15-4-14 Bijlage nRD: Masterplan RTHA t/m 2023 (opgesteld april 2013; gepubliceerd april 2014)
26-3-14 Publicatie bevoegd gezag start MER-procedure
   
2013  
apr-13 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (nRD) wijziging Bestemmingsplan
   

MER Adviesrapport Wijziging bestemmingsplan RTHAAdviesrapport bestemmingsplan RTM 23 april 2014

In het voorjaar van 2014 heeft de Gemeente Rotterdam bekend gemaakt dat zij een procedure is gestart voor een wijziging van het bestemmingsplan van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Conform de gevolgende procedure mag iedereen aangeven welke punten relevant zijn voor het hiervoor uit te voeren milieu-economisch onderzoek (MER procedure). 

Lees meer: MER Adviesrapport Wijziging bestemmingsplan RTHA

Zienswijze BTV op wijziging bestemmingsplan RTHA

In 2014 zijn twee procedures gestart die relevant zijn voor verdere groei van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Naast de uitbreidingsprocedure om meer vliegtuigherrie te mogen maken is ook een procedure gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan.

Lees meer: Zienswijze BTV op wijziging bestemmingsplan RTHA

Ministerie  van Infrastructuuren WaterstaatLuchtvaartnota 2020 - 2050 gepresenteerd


Minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) heeft alle (negatieve) kritiek over haar achterhaalde concept luchtvaartnota naast zich neergelegd en vervolgens de definitieve Luchtvaartnota 2020-2050 ingediend. Slechts een enkele cosmetische wijziging is doorgevoerd in het concept. Hiermee spuugt ze op de 2,5 miljoen gedupeerde bewoners.

Lees meer: 2020-11-17-Luchtvaartnota 2020 - 2050 gepresenteerd 

Luchtvaart notaConcept Luchtvaartnota nader toegelicht

Op 7 juli 2020 presenteerde de Vereniging BTV hun zienswijze op het concept Luchtvaartnota van het ministerie Van Infrastructuur en Waterstaat. In samenwerking met de heren Walter Manshanden en Leo Bus werden de diverse 'speerpunten' van de minister kritisch geanalyseerd.

Lees meer: 2020-11-17-Concept Luchtvaartnota nader toegelicht

MER Commissie voor de milieureffectraportage'Commissie MER' over het concept Luchtvaartnota

Ter introductie van het MER-rapport schrijft de commissie o.a." Het ontbreken van duidelijke doelen voor de ontwikkeling van de luchtvaart in de periode na 2020 is volgens de Commissie een van de redenen waarom de besluitvorming over de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de verschillende luchthavens stroef verloopt. De nota kiest wel ambities en bestuurlijke uitgangspunten, maar het uitwerken van doelen en maatregelen gebeurt pas in een volgende fase."

Lees meer: 2020-07-27-Commissie MER over het concept Luchtvaartnota

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.