Impact van herrie op de gezondheid (WHO)

De invloed van omgevingsherrie op de gezondheid van mensen is een groeiend aandachtspunt van zowel de bevolking als de politici. Deze publicatie is mede tot stand gekomen door experts die bijeen zijn geroepen door de Wereld Gezondheids Organisatie (World Health Organisation - WHO) teneinde de politici en hun adviseurs te voorzien van technische ondersteuning in het kwantitatieve risico‚Äďassessment voor omgevingslawaai op basis van beschikbare gegevens in Europa.

Klik hier om de rapportage te lezen (in het Engels).

Geluid & Gezondheid (RIVM)

Als u het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu betreffende het effect van geluid op de gezondheid wilt lezen klik dan hier.

Letwel: dit rapport is in het Engels opgesteld.

2010 - RIVM 600 doden door geluidshinder

Gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM 2008) becijferde dat in Nederland per jaar circa 84 gevallen van acuut myocardinfarct (hartinfarct) gerelateerd zijn aan de geluidsblootstelling

Lees meer...Copyright ¬©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport