Wetenwaardig geluid

Min van Infrastructuur en WaterstaatFACT: 7% ZAKELIJKE VLIEGREIZEN

Uit de factsheet blijkt o.a. dat bij slechts 7% van de mensen het reisdoel zakelijk is, dat verreweg de meeste beste toeristisch zijn en dat prijs meestal de bepalende factor is bij de keuze voor de vlucht.

Tevens zien we ook dat hoe hoger opgeleid, hoe meer men vliegt. Dit kan te maken hebben met inkomen, maar ook met de wens om de wereld te ontdekken. Er is de laatste tijd het e.e.a. in de media geweest hierover. Hoger opgeleiden willen vaak veel doen aan duurzaamheid (vegetarisch eten, afval scheiden, Groen Links stemmen e.d.) maar het vlieggedrag aanpassen wil men niet, hoewel men er wel van bewust is.

Verder is interessant dat RTHA steeds aangeeft meer vluchten te willen uitvoeren om de 'zakelijke markt' te bedienen. Deze blijkt dus maar 7% van de vluchten te bevatten. Het ministerie moet hier uitsluitsel over geven.

Lees het bericht en download de fact sheet hier.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.