nlenfrde

Orendicht2Masterplan Rotterdam The Hague Airport: einddoel is in zicht

In maart 2013 schreef de directie van Rotterdam The Hague Airport een ‘masterplan’ voor 2023. Het beoogde een groei naar 2,4 miljoen passagiers. Dit zou alleen maar goed zijn voor mens en economie.

2,1 miljoen reizigers

In 2019 heeft het vliegveld 2,1 miljoen reizigers vervoert, dus nog een handvol extra en het doel is bereikt. De hele regio zou nu de economische en maatschappelijke gevolgen al goed moeten voelen en al rijkelijk profiteren. Immers, die paar laatste reizigers zullen slechts de ‘kers’ op de taart zijn. 
Een ‘masterplan’ is niet zomaar een memo; het is een goed doordacht plan waar meerdere personen bij betrokken zijn om een deugdelijk en haalbare visie te verwoorden. Het Plan beschrijft een langetermijnvisie, gebaseerd gedegen rekenwerk en geschoeid op jaren ervaring.

  • Wat is de stand van zaken, gezien vanuit de profetieën die de luchtvaartindustrie ons voorhielden?
  • We maken de balans op. Om het geheugen op te frissen, lezen we eerst de belofte na.

Uit “Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023” – Definitief - April 2013  (pagina 45)

6.3 Eindbeeld doorkijk Rotterdam The Hague Airport 2023

In 2023 is Rotterdam The Hague Airport gegroeid naar 2,4 miljoen passagiers per jaar met een sterker netwerk aan zakelijke bestemmingen in Europa. De goede parkeervoorzieningen nabij de uitgebreide terminal zorgen voor een snel en efficiënt reisproduct waarmee Rotterdam The Hague Airport zich heeft onderscheiden van andere luchthavens in Europa. Het mobiliteitsservicecentrum sluit volledig aan bij de kwaliteitsimpuls die de luchthaven op het gebied van dienstverlening wil geven. Door de gebiedsontwikkeling op het luchthaventerrein is een levendig, internationaal ontmoetingsplek ontstaan waar een hoogwaardig milieu van hotels, kantoren, logistieke functies en diensten, retail, entertainment, media- en informatievoorzieningen zijn samengebracht. Het is een aantrekkelijke vestigingsplaats geworden voor een groot aantal nationale en internationale bedrijven die hun eigen identiteit koppelen aan een bijzonder duurzaam gebieds- en gebouwconcept met een hoog kwaliteitsniveau. Een verbeterde bereikbaarheid met het openbaar vervoer zal het gebied zowel voor zowel werknemers als passagiers aantrekkelijker maken. Een professionele parkmanagement organisatie is verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit van de totale luchthaven en het diensten- en serviceniveau voor de gebruikers. Dat is een groot succes geworden. Rotterdam The Hague Airport is één van de belangrijkste regionale werkmilieus geworden en levert een belangrijke bijdrage aan de economie van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

Tot zover de visie. We schakelen naar het heden, februari 2020.

Zakelijke bestemmingen zouden zijn toegenomen. De enige bestemmingen die zijn toegevoegd liggen vrijwel allen rond de Middellandse Zee-bestemmingen zie kaartje:
De zo geheten Zakelijke Bestemmingen Rotterdam The Hague Aiport
Rotterdam The Hague Airport heeft geen zeggenschap welke bestemmingen worden toegevoegd. Dat is de marktwerking. Omdat er geen echte belangstelling is voor zakelijke vliegen, zijn alle bestemmingen 'fun bestemmingen'. Het is daarom onzin om te claimen een 'zakelijk vliegveld' te willen zijn.

Parkeervoorzieningen waren altijd al op orde bij het vliegveld. Uit onderzoek van “Follow The Money” is gebleken dat de opbrengsten van de parkeervoorziening op Schiphol worden doorgesluisd naar verlieslijdende KLM. Rotterdam The Hague Airport is 100% dochter van Schiphol, dus mag worden veronderstelt dat de (gestegen) parkeergelden ook hier worden doorgesluisd.
Gratis parkeren of Valet parkeren? Door allerhande parkeer-cowboys is een verziekte sfeer ontstaan in de woonwijken rond het vliegveld. Commerciële verhuurders parkeerden auto’s van nietsvermoedende reizigers bij bewoners voor de deur.
Hoogwaardig milieu? Twee hotels met structurele leegstand, wel enkele kantoren geplaatst, die overigens niets van doen hebben met luchtvaart, zoals een uitzendbureau of een aannemer.
• media- en informatievoorzieningen zouden zijn samengebracht. Los van de eigen persvoorlichter (sommigen noemen deze functie "persvoorlieger") is alleen een weermeetstation te vinden. Geen mediapark.
• Groot aantal internationale bedrijven zouden zich hier vestigen? Wie kan een opsomming maken van echte nieuwkomers? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel enkele bedrijven zijn verplaatst van elders uit de regio, maar dat is geen groei. In et kader van 'milieu' sprak de luchthaven uit last te hebben van de omringende natuurgebieden en mag nu de vogels uitroeien. Dit wordt niet beschouwd als opbouwend voor de regio.

Met enig bravoure schrijft de luchthaven op zijn website:
“…….” Een zichtbaar resultaat van die samenwerking is de naamswijziging van Rotterdam Airport in Rotterdam The Hague Airport. Mede hierdoor wordt de Metropoolregio als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en organisaties beter geprofileerd. Goede bereikbaarheid is immers een belangrijke overweging van internationale bedrijven bij hun keuze voor een vestigingsplaats. De werkgelegenheid, die nieuwe bedrijven met zich meebrengen, is van groot belang voor de ontwikkeling van de Metropoolregio.”

Metropoolregio Rotterdam
Een oplettende lezer ziet dat de formulering nog steeds in de toekomende tijd is; de bedrijven moeten blijkbaar nog steeds komen

Regio tegen uitbreiding

In januari 2020 heeft Den Haag zich (ná Rotterdam) uitgesproken tégen uitbreiding van de luchthaven.

Een metropoolgebied is aantrekkelijk voor nieuwe bewoners als er schaarse zaken worden geboden: Rust, Ruimte en Groen. Het is een achterhaald beeld dat mensen zich nabij een vliegveld zullen vestigen omdat je dan snel weg kunt zijn. Gemeente Rotterdom publiceerde het rapport “Metropoolregio Rotterdam - Den Haag - Onderzoek naar voorzieningengebruik in de regio”. Opmerkelijk is dat in de 45 pagina’s niet 1x de behoefte aan een vliegveld werd genoemd; wel meerdere keren de behoefte aan recreatie, natuur, rust en ruimte. De aanwezigheid van een vliegveld doet inbreuk op de prioriteiten van een Metropoolfunctie.

Gênant

Het wordt gênant om de doelstellingen verder te lezen.
• Wat is er terecht gekomen van de “Verbeterde bereikbaarheid openbaar vervoer”? Er rijdt een onbemand shuttle-sukkelbusje tussen de Metro en het vliegveld, ter vervanging van de reguliere bus.
Professioneel parkmanagement? Niet veel nieuws, afgezien van een paar wisselingen door natuurlijk verloop.
Grootste werkgever? Nu niet lachen, maar het vliegveld zorgde voor niet meer dan 102 Fte arbeidsplaatsen. In 2014 waren dit er nog 131. Het aantal daalt dankzij verdere automatisering in bagageafwikkeling en zelf-incheck van reizigers, zelfrijdende busjes en straks een onbemande verkeerstoren.

Schiphol jaarverslag 2018 pag110 personeel

RTHA is gegroeid naar bijna het voor hun zo ‘ideale aantal’ reizigers. Dit is gerealiseerd zonder toestemming van de minister, zonder milieuvergunning, en met extreem verzet van burger en inmiddels ook van politiek. Het vliegveld dat zichzelf als ‘trots van de regio’ positioneert is verworden tot een paria in de regio. Een slok-op van rust en ruimte dat de ontwikkeling van een metropoolfunctie van de regio in de weg staat.
Geen van de beloftes is ingevuld in het voordeel van mens of maatschappij. Zich verworven door loze beloftes en onjuiste voorlichting. Maar hun doel is bereikt.

Geen van de beloftes is ingevuld in het voordeel van mens of maatschappij.

Conclusie:

Er is nu geen legitieme reden meer om een aanvraag in te dienen voor verruiming van het aantal vliegbewegingen. Met de ingeslagen weg van de luchthaven heeft het aangetoond zelfstandig haar doel te kunnen bereiken. Het is nu zaak om de jarenlange beloftes van terugdringen van overlast te realiseren. Hierbij is de extra druk gekomen om per direct minder CO2 uitstoot te realiseren en minder stikstof (NOx). Het volgende issue is dat ultrafijnstof.
Burgers en politiek accepteren geen halve toezeggingen meer. Het enige alternatief is schrappen van de pleziervluchten door de het geluidsplafond te laten zakken. RTHA heeft bewezen geen wezenlijke bijdrage te leveren aan de economische groei van de regio, maar slechts profiteert van de economische groei.

Er is nu geen legitieme reden meer om een aanvraag in te dienen voor verruiming van het aantal vliegbewegingen


Vliegen is veel te goedkoop, dat is niet langer houdbaar.

Aanleiding voor deze blogTopman Schiphol wil dat kabinet knoop doorhakt over groei aantal vluchten
Aangeboden door de redactie van de BTV.