De vereniging BTV-Rotterdam zet zich in tegen de overlast van vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

Het doel van de vereniging is het behoud en de verbetering van het leef- en woonklimaat alsmede de veiligheid voor de bewoners rondom de luchthaven Rotterdam en het tegengaan van alle effecten, die als gevolg van deze luchthaven zowel direct als indirect het welzijn van deze bewoners en het milieu kunnen aantasten.

Rotterdam Airport krimpen? Word lid!

Nieuws

Recente publicaties van zuster-organisatie "SchipholWatch"

SchipholWatch

Burgers voor een gezonde leefomgeving en dus voor krimp van Schiphol SchipholWatch
 • Kabinet pleegt onbehoorlijk bestuur met natuurvergunning voor Schiphol
  28 september 2023
  Minister Christianne van der Wal zoekt de grenzen van behoorlijk bestuur op met het verlenen van de natuurvergunning aan Schiphol. Ze kiest welbewust een werkwijze waarvan vooraf al bekend is dat deze geen stand houdt bij de rechter. Dit blijkt uit interne documenten die eerder werden verkregen met een beroep op de Wet open overheid. […]
 • Natuurvergunning Schiphol schreeuwt om toetsing door de rechter
  26 september 2023
  Het ‘definitieve’ besluit van VVD-minister Christianne van der Wal om Schiphol een natuurvergunning te verlenen smeekt om toetsing door een onafhankelijke rechter. Het besluit hangt aan elkaar van onvolledige informatie en bewuste misinterpretaties. Toch is het goed dat de vergunning nu een feit is. Dit is de stap waarop tal van natuur- en milieuorganisaties al […]
 • ‘Accijns op kerosine levert tot 40 megaton minder broeikasgassen op’
  24 september 2023
  Het invoeren van accijns op kerosine binnen de Europese Unie leidt tot maximaal 40 megaton minder uitstoot van broeikasgassen. De opbrengst voor de Nederlandse schatkist loopt op tot 1,8 miljard euro. Dit blijkt uit een recent onderzoek van CE Delft in opdracht van het ministerie van Financiën. De 1,8 miljard euro aan extra belastinginkomsten kan […]
 • ‘Debat over luchtvaart gekanteld, maar we moeten door om te verzilveren’
  23 september 2023
  Sinds 2017 is Tweede Kamerlid Lammert van Raan verantwoordelijk voor het dossier luchtvaart namens de Partij voor de Dieren. Destijds werd zijn idee weggehoond om Schiphol te krimpen. Inmiddels is het staand beleid. Een interview. Morgen doet Van Raan op het ledencongres van zijn partij een gooi naar de zesde positie op de kandidatenlijst. Nu […]
 • Miljoenennota: uitgaven voor luchtvaart exploderen
  20 september 2023
  De uitgaven van het Rijk voor de sector luchtvaart exploderen, zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. In het lopende jaar werd voor een recordbedrag van 254 miljoen euro aan nieuwe verplichtingen aangegaan. Tegenover de uitgaven en verplichtingen staan nauwelijks inkomsten uit de sector. Waar in 2023 voor 254 miljoen euro aan verplichtingen werd aangegaan […]

Deze vereniging is uitgegroeid tot een uiterst kundige vereniging die aldoor groeit. Die groei is belangrijk. Wanneer je als lid aanmeld, verwoorden wij jouw stem en eventueel die van het gezin. Steeds meer gezinnen melden alle gezinsleden individueel aan als lid. 

De luchthaven overtreedt meerdere wetten en richtlijnen. Noch de directie, noch de minister is van plan zich aan de wetgeving te houden. Wij moeten als burger rechtszaken aanspannen tegen de Overheid. Dit kost veel geld. Doneer ruim en jouw gift is fiscaal aftrekbaar. Hartelijk dank!