Facebook

Volg ons op Facebook en reageer!

Naar BTV-Facebook

Zusters 

Andere bewonersverenigingen

Naar zusters

Overheid

Bestuurlijke websites

Naar Overheid

Expertise

Kennisinstanties

Naar expertise

Milieu

Millieuverenigingen

Naar Millieu

Verkenner

Onderzoek naar draagvlak

Naar 'Verkenner'

Luchthavenbesluit

Volg de ontwikkelingen op deze externe website

Naar luchthavenbesluit

RCP

Rotterdam Central Park
Het gezonde alternatief

Naar Rotterdam Central Park

Zusterorganisaties

Europese Vereniging tegen Vliegtuigoverlast
UECNA               www.uecna.eu

UECNA, Union Européenne Contre les Nuisances Aériennes. Is de Europese Unie Tegen Luchtverontreiniging. De BTV is hiervan lid.

Overheid

Rijksoverheid

Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) Het Ministerie I&M is verantwoordelijk voor:
> Regelgeving betreffende de luchtvaartsector, inclusief regelgeving omtrent luchthaven Rotterdam The Hague Airport
> Handhaving betreffende deze regelgeving
> Veiligheid omtrent de luchtvaart
 
Geluidsoverlast-luchtvaart De overheid heeft grenzen vastgesteld voor de geluidsoverlast die een luchthaven mag veroorzaken.
> Grenswaarden per luchthaven
> (Regels voor vastgestelde) geluidcontouren
 
Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van veiligheid- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart. Deze website bevat informatie over ontwikkelingen, wet- en regelgeving, vereiste documenten en opleidingen voor iedereen die betrokken is bij de luchtvaart. ILT is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) Het KNMI is belangrijk voor de veiligheid in de luchtvaarsector. Denk bijvoorbeeld aan de windverwachting etc. Verder houdt het KNMI zich in Europees verband ook bezig met onderwerpen zoals luchtverontreiniging.
Het KNMI is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is: Nederland gezond en wel!
 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Zie tabblad Hoe schoon is onze lucht?
 
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM)  In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit worden stoffen gemeten die als gas of als zwevende deeltjes in de lucht voorkomen. Ook worden stoffen die uitregenen gemeten in regenwater.
 
politieke standpunten Wat zeggen de landelijke politieke partijen over het regeerakkoord met betrekking tot de (ontwikkeling) van de Luchtvaart? Lees dat hier.

Expertise

Adviesinstanties van de overheid
Commissie Alders (De Alderstafel)  De Alderstafel is een overlegtafel onder voorzitterschap van voormalig minister en Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad. 

Milieuorganisaties

Internationaal
Taming Aviation Is een een pan-europese burgerbeweging. Hun wens: de Luchtvaartsector Temmen