Over ons. Klik op een onderwerp

Privacy

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden binnen de BTV gebruikt voor de ledenadministratie. Het doel van deze ledenadminstratie is gebruik ten behoeve van en in het belang van:

- registratie / bijhouden van het aantal unieke leden
- verzendingen en informatieverstrekking aan de leden
- administratie rond activiteiten
- de registratie van financiële verplichtingen waaronder de contributie
De gegevens worden alleen door de vereniging zelf benut en nimmer uitgegeven aan derden.

 

Heeft u hierover vragen, stuur dan een bericht.

Contactpagina

Contactpagina

Heeft u vragen over klachten inzake overlast kunnen worden ingediend? Kijk eerst hier: Veel gestelde vragen over Vliegtuigoverlast

Heeft u vragen over de BTV kijk dan eerst hier: Veel gestelde vragen over de vereniging BTV.
Wordt uw vraag daar niet beantwoord, vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Onze vrijwilligers geven u graag binnen enkele dagen een antwoord.

LID WORDEN?

Ga dan naar het Inschrijfformulier.


Adres van secretariaat:

Vereniging B.T.V. 
Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport
Postbus 33131
3005 EC Rotterdam

K.v.K. Rotterdam 40.34.49.55
Bankrekening NL10 INGB0000330416

 

Vergeet a.u.b. niet de anti-spamconrole precies over te typen. (Allen in kleine letters. Totaal 8 letters, zonder spatie)

 

Contactformulier

Voorl./naam 
Achternaam 
Bent u BTV-lid   JA  
Plaats 
E-mailadres 
Telefoon 
Uw vraag 
Vul het volgende in nutpiejb Help ons om SPAM te voorkomen
  Stuur een mij een kopie per mail.
    

 

Wat is de BTV en wat doet het?

Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) zet zich in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam-The Hague Airport.

Wordt lid!

 

Wat is de BTV?

 • De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) bestaat sinds 1985 en zet zich in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam-The Hague Airport (voorheen Vliegveld Zestienhoven). De BTV is een bewonersvereniging. Onze leden komen veelal uit Rotterdam (uit Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Nesselande, Terbregge) en uit Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel & Rodenrijs en Bleiswijk), maar ook uit Schiedam, Vlaardingen, Delft, Zevenhuizen, Reeuwijk, Gouda en Spijkenisse.

Wie kan lid worden van de BTV

Wie kan lid worden van de BTV?

Iedereen die de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast wil steunen kan lid worden!
Dat kan zijn omdat u overlast ondervindt van het vliegverkeer op Rotterdam-The Hague Airport of omdat u vindt dat de huidige overlast zeker niet verder mag toenemen. Door het het aanmeldingsformulier volledig ingevuld op te sturen wordt u lid ! U ontvangt vervolgens een welkomstbericht van de secretaris en de contributiefactuur van de penningmeester. De contributie voor 2016 is vastgesteld op € 10,- Elke extra bijdrage (kennis, kunde, inzet of financieel) wordt van harte toegejuicht ! Klik hier om te zien wat voor hulp op dit moment gezocht wordt.


Niet-natuurlijke personen, zoals een bewonersvereniging, volkstuinenvereniging of bijvoorbeeld een milieuorganisatie, kunnen geen lid worden, maar kunnen de BTV wel steunen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis en informatie of door voorlichting. Financiële steun kan in de vorm van een donatie. Graag komen we met u in gesprek.

 

Hieronder een lijst van woonplaatsen waarvandaan veelvuldig overlast van Rotterdam The Hague Airport wordt gemeld. Ook inwoners van de 'overige' woonplaatsen zijn hartelijk welkom.

Locaties Meldingen Geluidsoverlast RTHA

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Bron: 3e kwartaalmetingen DCMR over klachtenregistratie Rotterdam The Hague Airport.

Wat kunt u van de BTV verwachten?

Wat kunt u van de BTV verwachten?

 • De BTV informeert via de pers, bestuurders en ambtenaren van de gemeenten, de provincie, de rijksoverheid; de Tweede Kamer, politieke partijen, verwante organisaties de standpunten van de BTV. Tevens informeert de Vereniging BTV via zijn website, nieuwsbrieven en social media over ontwikkelingen rond het vliegveld en de daar aan verbonden overlast.

Hoe kunnen leden de BTV helpen?

Bent u gemotiveerd om zich aktief in te zetten tegen Vliegtuigoverlast?

De BTV heeft momenteel een voltallig bestuur.

 

Leden kunnen op verschillende manieren meehelpen.

Omdat het bestuur bestaat uit een klein aantal personen/vrijwilligers, is elke hulp welkom.

Zo kunnen leden meehelpen om folders te verspreiden: flyeren in een paar straten bij jou in je buurt kan al weer nieuwe leden opleveren. Ook andere hulp bij ledenwerving is welkom, zoals je buren informeren over de BTV, of namens de BTV aanwezig willen zijn bij relevante activiteiten in de wijk. Helpen met het ontwerpen van folders en ander voorlichtingsmateriaal kan ook. Het is ook heel prettig als leden bepaalde kennis of ervaring met het bestuur willen delen, bijvoorbeeld op terrein van milieu algemeen, of geluidhinder of luchtverontreiniging in het bijzonder, op juridisch terrein, of op planologisch terrein, e.d. Het mee-promoten van BTV standpunten naar politici helpt ook. Idem overlast melden bij de DCMR. Dit alles kan op ad hoc basis, of meer structureel als lid of adviseur van het bestuur. Alle beetjes helpen.

Hoe krijgt de BTV informatie?

Hoe krijgt de BTV informatie?

 • Kennis over de plannen en het politieke en maatschappelijk draagvlak wordt vergaard uit rapporten, persoonlijke gesprekken, krantenartikelen, (inter)nationale wet- en regelgeving en via internet. Ook bestuderen we door derden verricht onderzoek naar de samenhang tussen de ontwikkeling van het vliegverkeer en de door omwonenden ondervonden hinder.
 • De BTV onderhoudt nauwe kontakten met verwante (bewoners-) en milieuorganisaties die zich direct of zijdelings met de ontwikkelingen rond het vliegveld bezighouden.
 • Inmiddels is er vrijwel geen krant, bestuurder of politieke partij meer die niet van de visie en afwegingen van de BTV op de hoogte is.
 • De BTV is economisch en politiek onafhankelijk.

Bestuur

Leden en bestuur

De vereniging vertegenwoordigt bijna 830 gezinnen (situatie mei 2017). Dit betreft mede een groot aantal huishoudens met meer dan 1 persoon.
Daarnaast ontvang de BTV regelmatig steunbeteugingen van niet-leden. Het aantal omwonenden die overlast als gevolg van vliegverkeer op RTHA ondervindt, is dus in ieder geval enkele malen groter dan het aantal het aantal betalende leden. De leden worden regelmatig geinformeerd over de stand van zaken wat betreft de luchthaven Rotterdam.

De BTV bestaat uit een kernbestuur personen, ondersteund door adviseurs.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter is tezamen met de andere bestuursleden bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het BTV-bestuur en de adviseurs opereren op vrijwillige basis.

Bestuur

Voorzitter: Plaatsvervangd voorzitter: Dirk Breedveld tel 0618053366 
Secretaris: Servaas Sinnecker
Penningmeester: Wil van Leeuwen, tel: 010-5226367 / 06-57990575
Bestuurders: Alfred Blokhuizen

Alle bestuursleden zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

Adviseur(s)

 • • Janneke van der Hooft
  • Be Bosman en
  • Richard Abbenhuis; adviseurs met het specifieke taakveld promotie, ledencommunicatie en -werving en ledenbehoud;

  Samenwerking

De BTV heeft geregeld contact met andere belangenorganisaties waaronder de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu.

Over ons

Klik op één van bovenstaande uitklapteksten voor antwoord.

Klik op één van bovenstaande uitklapteksten voor antwoord.


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2018 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?