DCMR-logoDCMR Rapportage's registratie van geluidsklachten Rotterdam The Hague Airport

De DCMR Milieudienst Rijnmond is de milieudienst van en voor de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland. De DCMR valt onder het bevoegd gezag van de Gemeente Rotterdam. Naast een aantal taken die de DCMR in opdracht van de Gemeente Rotterdam uitvoert, behoort ook het monitoren en meten van geluid en de luchtkwaliteit rondom Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Deze taak voert de DCMR uit in opdracht van de Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR). Na afloop van elk kwartaal brengt de DCMR een rapportage uit over het aantal vluchten waarover de DCMR melding van geluidsoverlast heeft ontvangen en deze melding heeft kunnen koppelen aan een bepaalde vlucht. Naast de kwartaalrapportage’s publiceert de DCMR ook jaarrapportages.

Hieronder treft u de meest recente handhavingsrapportages van DCMR aan.

    

Klik hieronder op betreffende Rapportage

Highlights
  1e kwartaal 2021 Het aantal meldingen van het eerste kwartaal die betrekking hebben op RTHA is ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar afgenomen met 4.643. Het aantal melders van het eerste kwartaal is met 187 gedaald naar 257.
 

Jaarrapport 2020

Nog niet beschikbaar gesteld
  4e kwartaal 2020 In vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar is het aantal meldingen gedaald met 10.144. Het aantal melders is dit kwartaal afgenomen met 409 naar 598. Deze daling is net als in het derde kwartaal te verklaren door de Coronacrisis.
  3e kwartaal 2020 In vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar is het aantal meldingen gedaald met 14.997. Het aantal melders is dit kwartaal afgenomen met 550 naar 684. Deze daling is te verklaren door de Coronacrisis
  2e kwartaal 2020 In vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar is het aantal meldingen gedaald met 7.959. Het aantal melders is dit kwartaal afgenomen met 214 naar 363. Deze daling is te verklaren door de Coronacrisis.
  1e kwartaal 2020 Er zijn in het eerste kwartaal van 2020 totaal 7.733 over de luchtvaart ontvangen tegenover 6.279 meldingen in dezelfde periode van 2019.
 

Jaarrapport 2019

Het aantal meldingen steeg met 81% t.o.v. 2018. In Schiedam was dit zelfs 205%. Nog niets gedaan aan slaapverstoring tussen 11:00 uur en 08:00 uur.
  4e kwartaal 2019 Er zijn in het vierde kwartaal van het gebruiksjaar 2019 totaal 21.860 meldingen over de luchtvaart ontvangen. In dezelfde periode van 2019 waren dat er 13.858
  3e kwartaal 2019 Het aantal meldingen van het derde kwartaal is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van kwartaal 3 van het voorgaande jaar is een toename in het aantal melders en de frequentie van de meldingen te zien. Het totaal aantal melders is met 209 gestegen naar 1.234.
  2e kwartaal 2019 Het aantal meldingen van het tweede kwartaal is verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. 
  1e kwartaal 2019 Het aantal meldingen van het eerste kwartaal is verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar.
 

Jaarrapport 2018

Het aantal meldingen over overlast verdubbelde ten opzichte van het voorgaande jaar, mede door groot aantal routeafwijkingen in combinatie met grotere toestellen.
  4e kwartaal 2018  In het vierde kwartaal is het aantal meldingen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in vorig gebruiksjaar met 150% toegenomen.
  3e kwartaal 2018  Let op, door een verschuiving in de rapportageperiode bestaat er geen rapportage over 2e kwartaal. De gegevens gaan naadloos over van 1 naar 3.
  1e kwartaal 2018  Ten opzichte van kwartaal 1 van vorig jaar is het aantal meldingen door frequente melders met 4% toegenomen, het totaal aantal melders is met 10 gestegen naar 271
 

Jaarrapport 2017

Over het gehele jaar: meer vluchten, grotere toestellen dus meer meldingen. Wonderlijk genoeg wordt de BTV als oorzaak aangewezen van de overlastmeldingen.
  4e kwartaal rapportage 2017  
  3e kwartaal rapportage 2017  
  2e kwartaal rapportage 2017  
  1e Kwartaal rapportage 2017  
 

Jaarrapport 2016

Jaarverslag informeert o.a. over afwijkende route sinds 20152016 heeft meeste vliegtuigklachten in 20 jaar.
  4e Kwartaal rapportage 2016  
  3e kwartaal rapportage 2016  
  2e Kwartaal rapportage 2016  
  1e Kwartaal rapportage 2016  
 

Jaarrapport 2015

DCMR meldt: 6.856 meldingen aan de luchthaven toegerekend. Het is van belang dat er een goede balans wordt gevonden tussen leefomgevingskwaliteit, economie en veiligheid.
  4e Kwartaal rapportage 2015 DCMR meldt: Boeing 737 blijft veroorzaker meeste klachten
  3e Kwartaal rapportage 2015 DCMR meldt: Totaal zijn er 2423 meldingen, afkomstig uit 51 verschillende plaatsen/deelgemeenten
  2e Kwartaal rapportage 2015 DCMR meldt: Totaal zijn er 2252 meldingen, afkomstig uit 46 verschillende plaatsen/deelgemeenten
  1e Kwartaal rapportage 20151e Kwartaal rapportage 2015

DCMR constateert dat Boeings type 737 voor 44% van de klachten zorgen.

 


Jaarrapport 2014

DCMR constateert dat de nachtelijke vluchten en in de vroege ochtend aanleiding is voor de meeste klachten.

  4e Kwartaal-rapportage 2014

DCMR constateert dat ondanks de afname van de klachten van de zgn 'veelklagers' een verdere groei in klachten over RTHA is te meten.

  3e Kwartaal-rapportage 2014

DCMR signaleert dit kwartaal meer meldingen dan in zelfde kwartaal in 2013. Meeste overlast betreft vluchten tussen 07.00u en 08.00u. DCMR meldt ook dat er meer nachtvluchten plaatsvonden, met navenant meer klachten over nachtvluchten, vooral over landingen tussen 23.00u en 01.00u

  2e Kwartaal-rapportage 2014

Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage.

  1e Kwartaal-rapportage 2014

Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage.

  Mileumeldingen 2013 - korte versie

Van alle klachten over lawaai heeft 47% betrekking op vliegverkeer. De vliegtuigklachten liggen op het zelfde niveau als in 2012.
De klachten zijn ingediend door 1.001 verschillende melders. Dit is een stijging van 10,6% ten opzichte van het vorige jaar.
De toestellen die de meeste hinder veroorzaken zijn de Boeing 737-700 en de Boeing 737-800. Het merendeel van het grote vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport wordt met deze toestellen uitgevoerd.

 

Jaarrapport 2013

Ten opzichte van 2012 is:

  • Het aantal frequente klagers gestegen met 267%;
  • Het aantal overige klagers (lees: de klagers die niet onder de definitie van frequente klager vallen) gestegen met 14%. 

Per etmaal is het aantal geregisteerde klachten tussen 7:00 en 8:00 uur in de ochtend het groots. noot 1: de luchthaven is dagelijks vanaf 7:00 uur 's ochtends geopend en er gelden geen beperkingen ten aanzien van het maximale aantal vliegbewegingen per uur op dit vroege tijdstip.

noot 2: deze rapportage is circa juni 2014 beschikbaar gesteld voor publiek; deze rapportage is later beschikbaar gekomen dan de bovenstaande DCMR-milieumeldingen 2013; voor eventuele verschillen tussen beide rapportages verwijst de BTV naar de DCMR.

  4e Kwartaal-rapportage 2013

Ten opzichte van het 4e kwartaal 2012 is:

  • Het aantal geregisteerde klagers met 7% gestegen.
  • Het aantal klachten over nachtvluchten met 73% gestegen.

Verkeersvliegtuigen leiden tot de meeste geregistreerde klachten (74.1%). Van de verkeersvliegtuigen leiden de vluchten met een Boeing 737-700 tot de meeste geregisteerde klachten.

noot: deze rapportage is circa juni 2014 beschikbaar gesteld voor publiek.

  3e Kwartaal-rapportage 2013  Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage. 
  2e Kwartaal-rapportage 2013  Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage.
  1e Kwartaal-rapportage 2013  Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage.
 

Jaarrapport 2012

Verreweg het grootste aantal meldingen heeft betrekking op vliegverkeer in de ochtend tussen 7 en 8 uur en in de avond tussen 22 en 23 uur. Betreffende de klachten tussen 7 en 8 uur: dit is logisch wat rond die tijd vertrekken een aanzienlijk aantal vliegtuigen, rond dat tijdstip zijn veel mensen nog niet of nauwelijks wakker en zitten beslist niet te wachten op het intimiderende geluid van straalmotoren.

Betreffende de klachten tussen 22 en 23 uur: dit is eveneens logisch wat rond dit tijd zijn veel net naar bed of onderweg naar bed en hebben - na een dag hard werken - behoefte aan rust en het geluid van straalmoteren doet daar afbreuk aan!

  4e Kwartaal-rapportage 2012  Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage.
  3e Kwartaal-rapportage 2012  Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage.
  2e Kwartaal-rapportage 2012   Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage. 
  1e Kwartaal-rapportage 2012   Klik hiernaast voor de gedetaileerde rapportage.