Luchtvaartdossiers

Omdat veel instanties te maken hebben met luchtvaart, zijn ze hier gegroepeerd.

Dossier 'Monitoring'

Monitoring

Instanties die het handelen van de luchthaven controleren.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Monitoring

Instantie die overlastmeldingen van de luchthaven registreert.

Overlast melden bij DCMR

Monitoring

Instantie die, op basis van metingen, advies uit brengt.

Adviesrapporten DCMR

Monitoring

Instantie voor volksgezondheid en luchtkwaliteit.

Luchtkwaliteit (RIVM)

Dossier 'Juridisch'

Juridisch

Ook voor de luchtvaart gelden er wetten en regelgevingen

Wet- en regelgeving

Juridisch

Wanneer wordt gemeend dat de luchtvaartindustrie wetten of regels overtreedt, wordt een beroep gegaan op de rechtspraak 

Rechtspraak

Dossier 'Politiek'

Politiek

Op basis van o.s. een Milieu Effecten Rapport komt de minister tot een Luchthavenbesluit specifiek voor RTHA.

MER / Luchthaven besluit

Politiek

Op basis van o.s. een Milieu Effecten Rapport Gemeente en het Rijk bepalen de activiteiten op het grondgebied va RTHA.

MER / Bestemmings- plan

Politiek

De 'luchtvaartnota' bepaalt voor vele jaren de grenzen waar binnen de luchthaven kan opereren.

Luchtvaartnota

Politiek

Visie en beleid rond de luchtvaart

Beleid

Politiek

Steeds meer politieke partij hebben een mening over luchtvaart.

Politieke partijen

Dossier 'Wetenswaardig'

Wetenswaardig

De luchtvaart produceert geluidsoverlast. Wat houdt dat in voor mens en milieu?

Over geluid en overlast

Wetenswaardig

De luchtvaart produceert luchtvervuiling. Wat houdt dat in voor mens en milieu?

Over luchtvervuiling

Wetenswaardig

De luchtvaart houdt veel mythes in stand. Hoe zit dat nu echt?

Over Luchtvaart