Rijksdienst voor Ondernemend NederlandVereniging BTV tekent bezwaar aan tegen afgewezen handhavingsverzoek bij de Minister

Ruim anderhalf jaar geleden diende de BTV een handhavingsverzoek in bij de Minister voor Natuur en Stikstof, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wegens het ontbreken van een Natuurvergunning op de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

afslag Rotterdam Airport (zonder The Hague)Steun voor naam “The Hague” kalft af

In eerdere Raadsvergaderingen in Den Haag werd in 2022 en januari 2023 door kritische raadsleden de vraag gesteld waarom de naam van deze stad is gekoppeld aan de Rotterdamse luchthaven.

Zienswijze BTV op Aanpak omgevevingseffect rapportage

De Vereniging BTV heeft een formeel standpunt ingediend. Doelstelling van het rapport is een leefbaar woon- en werkomgeving te creëren/behouden in Rotterdam.

Provincie: Overlast Rotterdam The Hague Airport moet omlaagAD

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moet van de provincie Zuid-Holland de overlast reduceren. Daarbij gaat het zowel om geluid als de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof. Dat zei gedeputeerde Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP) vanavond tijdens een debat over de nieuwe luchtvaartnota.

VliegenAanBandenStandpunten van politieke partijen over luchtvaart

Paul van der Maesen (van Vliegen aan banden) inventariseert de politieke standpunten rond luchtvaart.Hier zijn verslag. Peildatum 2 februari 2020. 

Rotterdam Gemeente

Gemeenteraad neemt bij meerderheid vliegtuiglawaai serieus

Een gezamenlijke motie van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 over vliegtuiglawaai werd met meerderheid van stemmen aangenomen in de Gemeenteraad Rotterdam.

SchipholWatch

Wethouder Arno Bonte (Rotterdam) omarmt Explane

Als eerste gemeente in Nederland steunt Rotterdam de Explane app voor het meten van vliegtuiglawaai.

Gemeente Rotterdam

BTV spreekt in bij commissie EDEM

De BTV sprak in bij de commissie EDEM ( Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit) in Rotterdam over het onderwerp : Actieplan geluid 2019-2023 van de Gemeente Rotterdam.

VerkiezingenInput BTV gemeenteraadsverkiezing 2018

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de BTV een voorzet gegeven over belangrijke standpunten rond Rotterdam The Hague Airport.

LansingerlandOpenstaande vragen van de gemeente Lansingerland ten behoeve van aanvullend
onderzoek RTHA

Deze lijst draagt de boodschap uit dat onder huidige condities Gemeente Lansingerand geen draagvlak biedt voor uitbreiding Rotterdam The Hague Airport.