VerkiezingenInput BTV gemeenteraadsverkiezing 2018

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de BTV een voorzet gegeven over belangrijke standpunten rond Rotterdam The Hague Airport.

Lees meer...

LansingerlandOpenstaande vragen van de gemeente Lansingerland ten behoeve van aanvullend
onderzoek RTHA

Deze lijst draagt de boodschap uit dat onder huidige condities Gemeente Lansingerand geen draagvlak biedt voor uitbreiding Rotterdam The Hague Airport.

Lees meer...

gemeenteSchiedamSchiedam schrijft aan verkenner Rotterdam The Hague Airport

In samenspraak met gemeente Lansingerland schreef Gemeente Schiedam een brief aan de verkenner met tal van vragen en stellingen rond de voorgenomen uitbreidingsplannen van het vliegveld.

Lees meer...

gemeente-schiedamSchiedam verzet zicht tegen bestemmingsplan RTHA

Gemeente Schiedam heeft zich kritisch opgesteld tegenover de ontwerp bestemmingsplan rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Lees meer...

Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 11 december 2015 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 21 januari 2016) de ontwerpbestemmingsplannen " Rotterdam The Hague Airport”(NL.IMRO.0599.BP1041RdamAirport-co01) en “Parapluherziening geluidzone RTHA” (NL. IMRO. 0559. BP1082PaplugzRTHA-ON01 Rotterdam) met de bijbehorende planMER,  voor een ieder ter inzage liggen bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a.

Lees meer...

Stemming over over terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof

Tweede-KamerBetreft: "Nader gewijzigde motie van het lid Van Tongeren (t.v.v. 31936, nr. 239) over terugbrengen van het zwavelgehalte in vliegtuigbrandstof"

Nummer: 2014D47691
Publicatiedatum: 18 december 2014
Eerste ondertekenaar: Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL
Hyperlink: Lees hier de motie en stemming

MER procedure - stappenAlgemene informatie over MER procedures

MER procedures zijn gebaseerd op wet- en regelgeving. Vele mensen vinden een MER procedure nogal complex en dat is niet vreemd; dergelijke procedures dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd, omdat ze een belangrijk doel dienen. Om het begrip "MER procedure" duidelijker te maken hebben wij een aantal nuttige links verzameld over dit ondewerp.

Lees meer...

Ontwerpvisie Ruimte en mobiliteit 2014 (Provincie Zuid-Holland)

Vooruitlopend op de definitieve Visie Ruimte en mobiliteit heeft de Provincie een Ontwerpvisie ter inzage gelegt.

Lees meer...Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport