Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Provincie Zuid HollandNekslag voor “participatietraject” Luchthaven

Met deze brief van de Provincie Zuid-Holland aan de Minister en Staatsecretaris is het participatietraject formeel 'mislukt' verklaard.

WesselingVanZijst heeft als strategisch omgevingsmanagement bureau eenzijdig besloten de BTV-Rotterdam te blokkeren van het participatieproject rond Rotterdam The Hague Airport.

Participatie RTHA ettert door – nu met grote verdwijntruc

Nu bijna alle bewonersvertegenwoordigers weggestuurd of opgestapt zijn, gemeenten en de provincie het traject hebben afgekeurd en vertegenwoordigers hebben teruggetrokken, zetten de begeleiders van het participatietraject rond RTHA alles op alles om nog enige geloofwaardigheid te behouden. Tot groot ongenoegen van de bewoners.

WaterwegActueelBewonersvertegenwoordigers tegen plannen Zestienhoven

De laatste twee bewonersvertegenwoordigers keuren groeiplannen RTHA af.

RTV LansingerlandBTV-Rotterdam: reactie op open brief van vertegenwoordigers bewoners Lansingerland en Schiedam.

"Bewonersvertegenwoorders zijn niet meer dan een groen vinkje."

Participatietraject RTHAHet debacle ‘Participatie traject’ – de stand van zaken.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) opereert al jaren zonder een ‘luchthavenbesluit’; dat is een wettelijk kader waar binnen een vliegveld mag handelen. Het bepaalt o.a. de grenzen van het aantal vluchten.

Heraut OnlineOok bewonersvertegenwoordigers niet akkoord met plannen RTHA

Nadat de bewonersvereniging BTV en de bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam en één van de twee van Lansingerland niet meer meededen aan de gesprekken over de groeiplannen van het Rotterdamse vliegveld, hebben nu ook de andere bewonersvertegenwoordigers aangegeven weinig heil te zien in het lopende inspraakproces.

Hart van Holland ZuidplasProvinciale Staten: participatieproces Rotterdam The Hague Airport mislukt

Provinciale Staten kraakt het participatieproces rondom het luchthavenbesluit van vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

De Late AvondLies van Aelst geeft toelichting op mislukte participatie RTHA

Fractievoorzitter van de SP ZH, mw. Lies van Aelst legt uit waarom zij een motie ter afkeuring indiende in de Provincie Zuid-Holland over het participatieproces van Rotterdam The Hague Airport.

Ook provincie Zuid-Holland neemt afstand van ‘mislukt’ overleg over toekomst Rotterdam Airport

Nadat eerder Rotterdam en Zuidplas al uit het overleg over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport stapten, volgt nu ook provincie Zuid-Holland. Een meerderheid van de Provinciale Staten nam woensdag een motie daarover aan, dat was ingediend door Statenlid Lies van Aelst (SP). Zij vindt het participatieproject ‘mislukt’.

LisIn vogelvlucht: De stand van zaken rond participatieproces RTHA

We weten het allemaal, tijd vliegt. En dat geldt zeker als je over vliegtuigen praat. Alleen al bij het spreken daarover op de wijkavond vlogen de argumenten de mensen om de oren.