Luchtvaartdossier - Politiek

Luchthavenbesluit

Op basis van o.s. een Milieu Effecten Rapport komt de minister tot een Luchthavenbesluit specifiek voor RTHA.

MER / Luchthaven besluit

Bestemmingplan

Op basis van o.s. een Milieu Effecten Rapport Gemeente en het Rijk bepalen de activiteiten op het grondgebied va RTHA.

MER / Bestemmingsplan

Luchtvaartnota

De 'luchtvaartnota' bepaalt voor vele jaren de grenzen waar binnen de luchthavens kunnen opereren.

Luchtvaartnota

Visie

Visie en beleid rond de luchtvaart

Beleid

Politiek

Bijna elke politieke partij heeft een mening over luchtvaart en de luchthaven.

Politieke partijen