Impact van Rotterdam The Hague Airport op Natura 2000-gebieden en voorgestelde maatregelen

De Rechtbank in Arnhem heeft op 16 april jl.  in een procedure aangespannen door de BTV en MOB (eisers) tegen de minister voor Natuur en Stikstof en Rotterdam The Hague Airport (gedaagden) geoordeeld dat de maatregelen van de overheid ter bescherming van de Natura 2000-gebieden rondom het vliegveld onvoldoende zijn.

BTV-RotterdamStaat handelt onrechtmatig: belang omwonenden Schiphol stelselmatig ondergeschikt aan luchtvaart.

Bij besluitvorming over het luchtverkeer van en naar Schiphol, maakt de Staat geen passende belangenafweging tussen omwonenden, de luchtvaart en de luchthaven.

Reclame Code Commissie veroordeelt Lansingerland, Bouwfonds en Batenburg Bouw wegens misleidingStichting Reclame Code

De misleidende informatie ging over de, nieuw te bouwen, woonwijk Wilderszijde.

Ministerie van Landbouw Natuur en VoedselkwaliteitBTV Rotterdam en MOB stellen minister in gebreke

Zoals inmiddels bekend mag zijn, opereren de Nederlandse luchthavens zonder de vereiste natuurbeschermingsvergunning.

Stichting Reclame Code CommissieDossier Wilderszijde - Wie wilder nog wonen?

(Aspirant)kopers woningen worden misleid door overheid, samen met ontwikkelaars van woonwijk

de RechtspraakBTV en MOB dienen beroepschrift RTHA in bij minister van der Wal

Vliegvelden van de Schipholgroup hebben geen natuurvergunning.

de RechtspraakMinister moet dwangsom betalen

De Rechtbank van Gelderland heeft het ministerie Minister voor Natuur en Stikstof veroordeeld tot een dwangsom.

BTV naar de rechter: ‘Genoeg getreuzeld met stikstof, start met handhaven’

De overheid heeft nu lang genoeg getreuzeld met het afhouden van maatregelen tegen de ontbrekende stikstofvergunningen van vliegvelden.

Featured

ILT-logoILT verklaart bezwaarschrift BTV ongegrond

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verklaart bezwaarschrift BTV ongegrond omdat getal 849 (van nachtvluchten) niet in de wetgeving staat.

AD OnlineMilieuclub stapt naar de rechter om stikstofuitstoot op Rotterdam The Hague Airport

Hoewel Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de milieuwet overtreedt, wil minister Carola Schouten de luchthaven niet beboeten. Mobilisation for the Environment (MOB) vindt het onbestaanbaar en stapt naar de rechter. Voor juridische bijstand is al bijna 14.000 euro ingezameld.