Stichting Reclame Code CommissieDossier Wilderszijde - Wie wilder nog wonen?

(Aspirant)kopers woningen worden misleid door overheid, samen met ontwikkelaars van woonwijk

Onderaan deze pagina staan de meest recente ontwikkelingen

De vereniging BTV Rotterdam is een klachtenprocedure gestart bij de Reclame Code Commissie (RCC) tegen de wijze waarop Gemeente Lansingerland en projectontwikkelaar BPD / Batenburg een -naar onze mening- volstrekt onvolledig beeld beeld schetst van de toekomstige woonomgeving van huizenkopers.

Hieronder een overzicht van de activiteiten. Deze kan periodiek worden aangevuld zodra er relevante informatie is.

Kaartje van website. Voorzien van toelichting door BTV ten behoeve van deze website.

Op de website thuisinwilderszijde.nl wordt een beeld geschetst van een oase van natuur en rust, net buiten de stad. De Gemeente Lansingerland is hier actief bij betrokken. De website vermeld wel de voordelen maar zwijgt over de aanwezigheid van het vliegveld op op 300 - 500 meter van de aanvliegroute. Het zwijgt over de groeiwensen van dit vliegveld die kunnen oplopen tot bijna een verdubbeling van het aantal vluchten. Om de situatie bewust meer rooskleurig voor te stellen, is op het kaartje waarop de woonwijk is aangegeven vliegveld Rotterdam The Hague Airport (“Zestienhoven”) is een kaartje gebruikt waarop het vliegveld niet zichtbaar is, mogelijk weggepoetst.
Verder verzuimt de website te melden dat er thans de laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe snelweg die langs de woonwijk komt en dat aan de andere kant een HSL-spoorlijn ligt. Elk produceren hun eigen overlast aan geluid en vervuiling (snelweg + vliegverkeer).

Download hier PDF met schermafdruk van de website per juli 2023.

Op 31 juli 2020 maakte de BTV voor het eerst melding van de ongehoorde keuze die Gemeente Lansingerland maakte door een stuk ‘onbewoonbaar’ gebied aan te wijzen als toekomstige woonwijk. De naam “Buyten” is een deelplan van het project.

Door BTV bewerkte promotiefoto

Omdat ook hier misleidende reclame-uitingen werden gedaan, heeft de BTV in verschillende afbeeldingen bewerkt: een schaduw van een vliegtuig of het toestel in de omgeving geplakt zoals deze daadwerkelijk straks zal worden ervaren.

De media maakte hier melding van, maar Gemeente Lansingerland gaf aan dat elk stuk verkeer (snelweg, sneltrein en vliegverkeer) binnen de eigen geluidsnorm bleef.  

Gemeente Lansingerland en de projectontwikkelaars hebben ruim de tijd gekregen om de reclame-uitingen aan te passen. Echter, bijna twee jaar na de eerste uiting ging de promotie in haast overtreffende trap verder met de lancering van www.thuisinwilderszijde.nl.  De BTV Rotterdam vond het nodig de bewoners te beschermen tegen ongekend vlieglawaai en uitstoot van giftig gas, dat er een persbericht aan werd besteed. Persbericht is hier als PDF te downloaden.

De BTV diende een formele klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC). Deze werd op 26 juli verzonden. Oorspronkelijk veronderstelde de RCC dat het een poging was om politieke besluitvorming te beïnvloeden en wees de klacht om die reden af. Met een toelichting van de BTV dat het politieke proces al was afgerond, maar dat nu de burgers bewust onjuist worden geïnformeerd, werd de klacht direct geaccepteerd en in behandeling genomen.

Google houdt bij wat er op het internet wordt gepubliceerd.
Regionale krant Hart van Lansingerland kreeg, naar verluid, het verzoek vanuit de gemeente Lansingerland gepubliceerde persbericht van de website te verwijderen..

Google toont een publicatie. Deze blijkt te zijn verwijderd.

Stichting Abrel (Stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens) steunt de BTV in haar visie en liet zich ook uit over dit onderwerp en stelde per brief vragen aan het ministerie van I&W over misleidende reclame.

In de lokale krant (Hart van Lansingerland) kwam Gemeente Lansingerland met een openbare reactie op de klachten van de BTV. Hiermee werden de aspirant-kopers aan hun lot overgelaten, ze moeten zelf onderzoek doen naar de nadelen (modailteiten) van de woonwijk. In een tijd van ernstige woningnood was het argument dat je ook ergens anders kunt wonen. De Gemeente neemt duidelijk geen verantwoordelijkheid voor haar eigen handelen. De BTV besteedde hier eerder een artikel aan. Lees het artikel hier.

Reactie van Gemeente Lansingerland in lokale krant. -  Hart van Lansingerland, 7 augustus 2023

Ook opmerkelijk is de reactie die de Batenburg Bouw stuurde. Hun naam en logo staan pontificaal op de website geëtaleerd. Het antwoord aan de Reclame Code Commissie was dat zij niets mee te maken hebben met de publicatie van hun logo op de website, maar BPD (Bouwfonds Property Development). De vraag kan nu gesteld worden of Batenburg Bouw BPD vraagt hun naam en logo te verwijderen van de website Immers uit de verklaring kun je opmaken dat het logo van Batenburg Bouw zonder instemming is gebruikt.


Reactie van Batenburg Bouw, 14 augustus


Het logo van de aannemer op de website thuisinwilderszijde.nl

Bekijk hier de mail met hetzelfde logo.

Op 22 augustus 2023 uitte de De Partij voor de Dieren, SP en D66 in Provinciale Staten van Zuid- Holland hun zorgen. Zij hebben vragen gesteld aan het Provinciebestuur over het gebrek aan informatie in bouwplan Wilderszijde, gelegen in Lansingerland.

Lees de inleiding en de vragen hier.

Via deze link is te zien wat huidige bewoners in de wijk schrijven over hun ervaringen. De lijst wordt realtime geactualiseerd.

vliegherrie.nl/meldingen-wilderszijde

"Politieke zorgen over nieuwe woonwijk bij vliegveld Rotterdam" is de kop van het online magazine Transport.Online. In dat artikel wordt melding gemaakt van de vragen die in De Provincie zijn gesteld. Opmerkelijke afsluiting van het bericht is: "De Zuid-Hollandse coalitiepartijen (BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA) hebben afgesproken om "hinder voor omwonenden" van de luchtvaart terug te dringen. In hun coalitieakkoord staat dat ze onderzoek gaan doen naar "de huidige maatschappelijke en economische waarde van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport en de waarde van de locatie voor eventuele alternatieve functies". Enkele partijen uit de coalitie willen het vliegveld verplaatsen of zelfs sluiten."  Lees het artikel hier.

Het Algemeen Dagblad ging te rade bij diverse betrokken partijen en kwam met een omvangrijk artikel. Opmerkelijk is dat de wethouder meldt dat Wilderszijde niet onder de aanvliegrroute ligt. 
Lees het artikel elders op de website.

Nieuwswebsite nu.nl maakte melding het het artrikel dat eerder in het AD geplaatst was. Zij publicieerden het onder de titel "Deze nieuwbouwwijk wist niet van landingsbaan om de hoek".

Betreffende ontwikkelaar in kwestie, BPD Ontwikkeling BV heeft via de Reclame Code Commissie een verweer gestuurd. De essentie is dat zij het niet als 'weggummen' zien maar een 'keuze vanuit styling/ design'.

Lees hier het volledige verweer BPD Ontwikkeling BV

Een verhaal, herkenbaar geschreven vanuit de optiek van een bewoner die zich realiseert dat hij een huis heeft gekocht waarvan later bleek dat deze zwaar belaagd wordt door vliegtuighinder. Een waarschuwing voor toekomstige bewoners van Wildersezijde. - Wie wilder nog wonen? Lees het persoonlijke relaas hier.

De Autoriteit Consument & Markt, ACM ziet de ernst van de onjuiste wijze van informeren in en neemt de klacht van de BTV Rotterdam aan als gegronde klacht. Hieronder een bevestiging.

Bij de De Autoriteit Consument & Markt, ACM heeft bestuur en juridische adviseur in persoon de zitting bijgewoond en de motivatie inzake de misleiding uiteen gezet.
Lees volledige tekst van de pleitnotitie BTV Rotterdam hier

De uitspraak van de Reclame Code Commissie is helder: BTV Rotterdam wint zaak tegen BPD, Batenburg en gemeente Lansingerland over misleiding rond verkoop promotie van Wilderszijde.

De andere partijen BPD, Batenburg en gemeente Lansingerland worden niet alleen in het ongelijk gesteld maar dienen hun reclameuitingen aan te passen.

Lees hier de uitspraak van de RCC.

De gemeente Lansingerland, Bouwfonds (BPD) en Batenburg Bouw zijn door de Reclame Commissie veroordeeld wegens het verspreiden van misleidende informatie over de, nieuw te bouwen, woonwijk Wilderszijde. De verooordeling is een enorme opsteker voor ons, de BTV. Het blijkt nu overduidelijk dat opkomen voor omwonenden ook daadwerkelijk vruchten afwerpt, ook voor toekomstige omwonenden.

Lees het artikel hier.

De veroordeling van de misleidende praktijken zijn niet onopgemerkt gebleven. Het Algemeen Dagblad maakte hiervan direct melding.

Op de regionale omroep RTV Lansingerland werden twee raadsleden geconfronteerd met de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC). Het programma maakte er een animatie over en vroeg naar de reactie van twee raadsleden. Lees het artikel hier en bekijk de video.

 Hart van Lansingerland (HvL) berichtte op 23 oktober 2023 over de uitspraak. Hoewel de tekst mild begint, "... de ietwat rooskleurige voorstelling..." is de inleiding op de essentie van het verhaal: de uitingen zijn "misleidend en essentiële informatie ontbreekt."
Opmerkelijk is dat de redactie van HvL verwacht dat deze zaak politieke gevolgen zal hebben in de gemeente. 
Het dossier zal eventuele vervolgacties hier vermelden.

De BTV heeft geconstateerd dat de website thuisinwilderszijde.nl nog steeds misleidend is.

Zij heeft daarom een nieuwe klacht ingediend van de RCC.
De enige aanpassing die is aangebracht, is het inkleuren van de locatie van het vliegveld op het kaartje. Het kaartje is nog steeds onvolledig, omdat (i) de HSL niet zichtbaar is, (ii) de verlengde A13-A16 niet is ingetekend en (iii) onduidelijk is dat de inkleuring een vliegveld betreft. 
De tekst van de website moet niet alleen de aanwezigheid van de HSL, de verlengde A13-A16 en RTHA noemen, maar ook de impact van deze negatieve omgevingsfactoren (i.e. gecumuleerde geluidsoverlast en  luchtvervuiling) op de leefomgeving en gezondheid van toekomstige bewoners op duidelijke wijze vermelden. Daarbij moeten ook de groeiplannen van RTHA worden vermeld. Dit is essentiële informatie voor de gemiddelde consument om een reële afweging te kunnen maken tussen de positieve en de negatieve aspecten van Wilderszijde.

Download relevante stukken:

2023-10-30 Klacht RCC Lansingerland^J Batenburg Bouwfonds inzake Wilderszijde (I)

Wordt vervolgd...

Op 8 november 2023 verscheen van GGD Rotterdam Rijnmond een op zichzelfstaand rapport over geluidsoverlast en de gezondheid van burgers.
Dit rapport verscheen onafhankelijk van het onderwerp "Wie wil nog aan Wilderzijde wonen". Het meldt dat mensen nu al letterlijk ziek worden door slaapverstoring door voornamelijk vliegtuigverkeer. Ruim 88.000 personen zijn nu geteld als gehinderden door vliegverkeer.

Download hier de volledige rapportage.

Lees hier het artikel + rapport.

Nieuwe klacht bij Reclame Code Commissie in behandeling genomen

Onjuiste en/of onvolledige voorlichting van de kandidaat kopers blijft bestaan. Hoewel de Reclame Code Commissie uitspraak heeft gedaan dat de uitingen op de website ‘ thuisinwilderszijde.nl’ onjuiste informatie bevat en misleidend is, is er geen structurele aanpassing gedaan.
Een andere website (spetterendwoneninwaterwijk.nl) is nu beschikbaar, waarop de misleiding en de desinformatie over de te verwachten overlast onverminderd doorgaat. Redenen te over om nu meerdere partijen aan te klagen. Dat zijn:

  1. Volker Wessels Vastgoed
  2. Van Herk Makelaars
  3. De Makelaars Rotterdam
  4. Gemeente Lansingerland

De reclame code commissie heeft aangegeven deze klachten serieus te nemen en op donderdag 21 maart 2024 de zaak te voeren waarin alle partijen hun visie mogen brengen.
De BTV Rotterdam betreurt het dat wederom een overheidsinstelling voor middels procedures gedwongen moet worden om het belang van de burgers te borgen en niet die van particuliere ondernemers of eigen kas.

 28 april 2024

De ACM wijst handhavingsbezoek af. Naar oordeel van de BTV is dat op onjuiste gronden en dient hiertoe bezwaar in middels een zienswijze, met bijlagen.

  1. Zienswijze BTV-Rotterdam inzake besluit ACM.
  2. Klacht RCC Lansingerland, Batenburg Bouwfonds inzake Wilderszijde 31-10-2023
  3. Pleitnota Thuis in Wilderszijde 21-03-2024
  4. Bijlage 6 - Notitie ABReL_BTV-klacht RCC