Woonwebsite nieuwe woonwijk Wilderszijde Lansingerland misleidend

De verkoopwebsite van Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BDP) en Batenburg Bouw & Ontwikkeling misleiden kandidaat-kopers met herriewijk.

PERSBERICHT

De website thuisinwilderszijde.nl presenteert toekomstige bewoners een mooie, rustige, natuurrijke omgeving. De wervende tekst staat vol superlatieven waarmee gesuggereerd wordt dat toekomstige bewoners een paradijselijke omgeving krijgen.

In werkelijkheid ligt deze toekomstige woonwijk op nog geen 300 meter afstand  in het verlengde van de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport.

Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van de nieuwe snelweg A20/A16, die de woonwijk op een haar na passeert. Gelijktijdig raast de Hoge Snelheidstrein langs deze woonwijk.

Luidruchtige en vervuilende buurman

De makers van deze verkoopwebsite gaan op schandalige wijze te werk: de luidruchtige en vervuilende buurman RTHA wordt verzwegen. En alsof dat niet erg genoeg is, in de door hun aanleverde situatieschets is het vliegveld letterlijk van de kaart geveegd. Er wordt bewust een onjuist beeld geschetst.

Verder verzwijgt men dat er groeiplannen van het vliegveld liggen die het aantal vliegbewegingen laat groeien tot ongeveer 98.000 per jaar in 2035. Dat komt neer op 1 vliegbeweging per 4-5 minuten, binnen de openingstijden tussen 07.00-23.00 uur, met daaraan gekoppeld de toenemende luchtvervuiling.  Bron: EPP Luchthavenbesluit RTHA.

Aantal bewegingen per segment

Snelweg snel weg gehaald

De toekomstige snelweg A20/A16 en de ligging van de HSL-lijn zijn op de kaart alleen te vinden als je weet waar je naar moet zoeken.  Daarbij komt dat de website tal van kleurrijke foto’s toont van een gezonde leefomgeving. Laten we duidelijk zijn: wonen in deze toekomstige woonwijk houdt  een groot risico in voor de gezondheid. Niet alleen oorverdovende herrie, ook een forse uitstoot van kerosinedampen, loodverbindingen, ultrafijn stof en tientallen zeer schadelijke stoffen (ZSS) worden straks over de bewoners uitgestort.

Luchthaven verwijderd uit kaart

Gemeente is in gebreke

Gemeente Lansingerland, die een groot belang heeft bij de verkoop van deze (dure) huizen mag niet alleen haar eigen (financieel) gewin nastreven. Zij heeft primair de taak om de belangen van de toekomstige inwoners te beschermen.

Om die reden moet de gemeente tegen deze malafide praktijken optreden en de website per direct uit de lucht halen. Tevens moet de gemeente expliciet waarschuwen voor de zeer ernstige geluidhinder en uitstoot van schadelijke stoffen en de gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van de toekomstige bewoners van deze wijk.

Eerder gewaarschuwd

De BTV Rotterdam heeft voor deze onleefbare situatie eerder gewaarschuwd. Op 19 augustus 2020 werd melding gemaakt dat de gemeente voornemens was een “woonwijk voor doven” te ontwikkelen. De waarschuwingen haalde de media, maar de gemeente trok zich hier niets van aan.

Deze waarschuwing is herhaald tijdens de hoorzitting in december vorig jaar naar aanleiding van de concept-Reflectie van de gemeente over het Eindproduct Participatietraject (EPP) voor een nieuw luchthavenbesluit van RTHA. Ook deze waarschuwing sloeg de gemeente in de wind.

https://www.btv-rotterdam.nl/uit-de-media/mediaberichten/917-2020-08-19-woonwijk-voor-doven#start

Hieronder: 

Artist impressions van de reeds gerealiseerde wijk Buyten (deelplan van Wilderszijde) met intekening van overvliegende vliegtuigen (bron: BTV)

Artist impressions van de reeds gerealiseerde wijk Buyten (deelplan van Wilderszijde) met intekening van overvliegende vliegtuigen (bron: BTV)

 

Artist impressions van de reeds gerealiseerde wijk Buyten (deelplan van Wilderszijde) met intekening van overvliegende vliegtuigen (bron: BTV)

Artist impressions van de reeds gerealiseerde wijk Buyten (deelplan van Wilderszijde) met intekening van overvliegende vliegtuigen (bron: BTV)

De BTV bereidt klachten voor bij de Reclame Code Commissie en de Autoriteit Consument & Markt. Mogelijke kopers worden misleid en na hun verhuizing geconfronteerd met de werkelijke situatie.  Een situatie waarin in de tuin zitten of ongestoord met geopende ramen rusten vrijwel onmogelijk is.

Onderstaande mededeling over geluid werd gedaan ten aanzien van de reeds gerealiseerde wijk Buyten in Wilderszijde en is absoluut onvoldoende om de gemiddelde consument in staat te stellen een goede keuze te maken over de koop van een huis in deze woonwijk. Bovendien zijn in de onderzoeken met betrekking tot geluidsoverlast  de uitbreidingsplannen van de luchthaven niet meegenomen.

Verklaring uit verkoopfolder

Gepubliceerd: 21 juli 2023