DCMRDCMR: VERMINDER HET AANTAL VLUCHTEN OP RTHA.

DCMR (Milieudienst Rijnmond) bracht op 16 april 2016 dit rapport uit met adviezen, mede gebaseerd op het conceptrapport ‘Minimaliseren Geluidhinder Rotterdam The Hague Airport’ van To70. 

Lees meer...

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.