DCMRDCMR: VERMINDER HET AANTAL VLUCHTEN OP RTHA.

DCMR (Milieudienst Rijnmond) bracht op 16 april 2016 dit rapport uit met adviezen, mede gebaseerd op het conceptrapport ‘Minimaliseren Geluidhinder Rotterdam The Hague Airport’ van To70.