DCMRDCMR: VERMINDER HET AANTAL VLUCHTEN OP RTHA.

DCMR (Milieudienst Rijnmond) bracht op 16 april 2016 dit rapport uit met adviezen, mede gebaseerd op het conceptrapport ‘Minimaliseren Geluidhinder Rotterdam The Hague Airport’ van To70. 

Het betreft de volgende voorstellen:
1) Het verminderen van positievluchten en/of verbeteren van de wijze waarop deze vluchten worden uitgevoerd;
2) Het bvan vertraagde lijnvluchten;
3) Het beperken van het aantal (vroegtijdige) afwijkingen van standaard vertrekroute tijdens de ochtend- en avondperiode;
4) Het aanpassen van routes en specifieke routesegmenten;
5) Het invoeren van vaste naderingsroutes / vliegprocedures en een grotere betrokkenheid van de regio bij de uitwerking van de luchtruimvisie.

Dit rapport onderschrijft in feit veel klachten van onze vereniging en haar leden. De volgende stap is aan Rotterdam The Hague Airport hoe deze dit in de praktijk gaat brengen. Groeiambities passen hier overduidelijk niet in.

Lees meer in het hele rapport.

2015-Jaarrapportage DCMR Analyse Meldingen RTHA